Realiseer je project

Iedereen die zich inzet voor een project dat te maken heeft met natuur en duurzaamheidseducatie kan bij ons terecht voor advies. ANMEC adviseert geregeld ondernemers. organisaties en anderen bij nieuwe en al langer lopende initiatieven. We ondersteunen en stimuleren op verschillende manieren. Soms is er een langer lopend traject dat we met advies ondersteunen, soms is het slechts een doorverwijzing. De boodschap is in ieder geval: Ben je met een initiatief bezig en je hebt hulp, advies of ondersteuning nodig, je kan altijd bij ons terecht. Het eerste gesprek is gratis. 

Aanbod voor initiatiefnemers

- Adviestrajecten

- Netwerk

- Makelen

- Kennis delen 

- Advies bij aanvragen NME - Fonds Amsterdam

 

NME - Fonds Amsterdam (aanvraagperiode 2020 ten einde)

NME Fonds 2020 open voor aanvragen

Wat is het NME Fonds Amsterdam 

Het NME Fonds is een fonds dat de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt om natuur en duurzaamheid educatie te stimuleren in Amsterdam. Zowel bewonersgroepen werkzaam in natuur en duurzaamheid als projecten van stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het NME Fonds.  

Waarom Natuur en Duurzaamheid educatie 

Wij geloven dat een gezonde duurzame omgeving dichtbij de natuur mensen verrijkt en essentieel is om een gezond leven te hebben. Ook geloven wij dat mensen willen ontdekken, verkennen en leren in hun eigen tempo en ritme. En dat willen we ondersteunen en stimuleren.  

Wat doet het NME Fonds 

Het NME Fonds ondersteunt initiatieven voor natuur- en duurzaamheid educatie binnen metropool Amsterdam. Het fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Amsterdam. ANMEC verzorgt de uitvoering van het fonds. Indicatief is er jaarlijks € 20.000 beschikbaar om initiatieven financieel te ondersteunen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Aanvragen kunnen worden gedaan door bewonersgroepen als wel stichtingen en verenigingen binnen het metropool Amsterdam. We vinden het belangrijk dat aanvragers samenwerken met andere instellingen en educatie als uitgangspunt hebben. Ook is er sprake van een maatschappelijke behoefte.  

In aanmerking komen voor NME Fonds 

Wanneer je een goed idee hebt of een project voor natuur en duurzaamheid educatie in jouw omgeving dan kan je contact opnemen met onze adviseur Lidy Zeinstra.  We kunnen jouw project-idee bespreken en kijken of je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het NME Fonds. Daarna doe je een officiële aanvraag voor een bijdrage. Natuurlijk kan je ook direct een aanvraag indienen. Graag ontvangen we de aanvragen voor 1 april.  

Aanvraag NME Fonds (Het is niet langer mogelijk om aan te vragen voor 2020)

Aanvraagformulier:   2020_NME-fonds_subsidieaanvraag.doc 

Voorwaarden:  Voorwaarden__NMEfonds_2020.pdf 

 

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad