Naschoolse talentontwikkeling op Stadsboerderij Osdorp

Op de Stadsboerderij Osdorp speelt zich in de luwte al enige tijd een klein wonder af. Na schooltijd komen wekelijks kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Globe en de Johannes School samen om via oogsten, vuur maken, koken en dieren tekenen spelenderwijs te leren over (eetbare)natuur, dierenwelzijn, kook- en bewaartechnieken, voedselverspilling, vruchtbare aarde en de bodemdieren.
Ze denken na over zichzelf in relatie tot dit circulaire leven op de Stadsboerderij.

Deze naschoolse activiteiten vallen onder de stadsbrede pilot ‘Naschoolse ontwikkelomgeving’ van de Gemeente Amsterdam. Gedurende een jaar heeft een team van natuurdocenten, educatie-experts en koks zich ingezet bij Stadsboerderij Osdorp om dit aanbod op te bouwen. ANMEC was betrokken bij de pedagogische kwaliteit van dit aanbod. Samen hebben we onderzocht wat er nou nodig is om kwalitatief goede natuuractiviteiten neer te zetten vanuit een sterk pedagogisch klimaat met aandacht voor o.a. diversiteit, taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling. Uit dit proces zijn waardevolle inzichten voortgekomen (zie kader). Nu is er een vervolg en krijgen we de kans van de Gemeente om onze pedagogische expertise, inhoudelijk vakmanschap en ervaringen samen te brengen. Samen willen we onderzoeken hoe we dit aanbod zo kunnen verbeteren, verdiepen en zichtbaar maken zodat het stad breed als inspiratie kan dienen. Gezamenlijk streven we naar ultieme kansengelijkheid en willen we rijk aanbod creëren waar kinderen écht van profiteren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

Meer informatie en contact 

Mocht je input voor ons hebben of zou je graag betrokken willen zijn als partner, horen we dat graag. We houden jullie ook graag op de hoogte via een nieuwsbrief, wil je deze ook ontvangen? stuur een mail naar mela@anmec.nl. Als je anderen kent die geïnteresseerd zijn, laat het ons ook weten.
Wie zijn we?

Verslag

2024 | Een vooruitblik van de stadsbrede pilot Talentontwikkeling

In Januari organiseren we een feestelijke Kick-off op de Stadsboerderij waar we aan betrokkenen van de school en de wijk presenteren hoe wij nu al invulling geven aan deze naschoolse activiteiten en 'kampvuur gesprek' te brainstormen over wensen en behoeften om dit ook bij de school, de wijk en thuis te laten aansluiten.

In Februari ontwikkelen we het NME programma en het kwaliteitskader in co-creatie met de samenwerkingspartners. Vanuit het kwaliteitskader en vanuit ieders expertise vullen we het programma in.
We leggen we de verbinding tussen binnen- en buiten(schools) spelen en leren, taal en ervaring, natuur en cultuur. Hiervoor organiseren we twee maaksessies waarin we een hele dag samen komen en onder begeleiding een product uitwerken. We gaan samen kijken wat nu precies de kwaliteit is die we zoeken. Wanneer is een kind echt betrokken bij een activiteit? En hoe voed je dit? Hoe laten we het aanbod beter aansluiten bij thuis en school en wat vraagt dat van ons? Aan het eind van beide maakdagen tussen 16.00 en 17.00 presenteren wij het resultaat en is er een feedbackmoment. Bij deze feedbackmomenten nodigen we iedere keer een invliegend expert en/of feedbackgever uit

Tussen maart en juli, tijdens het voorjaarsblok van de NSA activiteiten op Stadsboerderij Osdorp zullen we het ontwikkelde NME programma uitvoeren. Tijdens deze uitvoering zullen wij met elkaar ook het kwaliteitskader in de praktijk toepassen en toetsen. Door middel van peer-teaching kunnen we bij elkaar kijken en van elkaar leren en zo zorgen we dat het NME programma en het NME kader echt aansluiten bij de behoeften en de praktijk. Tegelijkertijd verkennen we tijdens dit uitvoeringsproces hoe de verbinding tussen school, thuis en de wijk verloopt en of hierin mogelijkheden liggen om de aanpak van een leerecosysteem in te zetten om het aanbod te verrijken en borgen. Een leerecosysteem is een lokaal samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals scholen, musea, natuurorganisaties en meer. Binnen dit samenwerkingsverband worden bestaande leermogelijkheden beter met elkaar verbonden en worden gezamenlijk nieuwe leermogelijkheden en leerpaden gecreëerd. Het biedt kinderen een omgeving waarin ze hun eigen leerpaden kunnen samenstellen en hun talenten kunnen ontwikkelen op basis van hun nieuwsgierigheid en interesse (Benning, 2019, Talent ontwikkelen in leerecosystemen).

We doen tijdens dit proces in schrift en beeld verslag van onze bevindingen en zorgen voor een inspirerende afsluiting in juli waarin we de resultaten delen Januari 2024 | Feestelijke Kick-off | Van Vonk naar Vuur

Terwijl buiten de eerste sneeuwvlokken vielen, ontstond binnen een vuur. Samen met betrokkenen uit de wijk trapten we het project Naschoolse talentontwikkeling op Stadsboerderij Osdorp af. We namen, samen met alle uitvoerders, iedereen mee in verhalen van verwondering, van samen koken op vuur, van verbinding met thuis en school en van ontmoetingen met de échte wereld. Het vuurtje brandt als een veelbelovende stap voor dit nieuwe jaar. 

Sanne van Gammeren maakte een wordcloud van bijdragen en Mehmet Polat verbond de verhalen met zijn prachtige muziek.

Die middag hebben Sanaa, Karim en Esther falafel met de kinderen gemaakt en ook aan hen gevraagd waar zij blij van worden.
Er kwam uit: Een uur extra op de boerderij, een recept mee voor thuis, en op school aan vrienden vertellen hoe leuk het is zodat zij zich ook gaan inschrijven.
Zowel bij volwassenen als kinderen blijkt dus een sterke wens om school, thuis en de wijk te verbinden.  

Maart 2023 | Evaluatierapport naschoolse ontwikkelomgeving

Wanneer je als kind de ruimte en mogelijkheden krijgt te ontdekken wat je echt leuk vindt en waar je goed in bent kunnen er zaadjes geplant worden die bepalend kunnen zijn voor je latere hobby’s en misschien zelfs je toekomstig beroep.
Helaas is er niet in iedere buurt is er een veilige, uitdagende speelomgeving of een sterk gemeenschapsnetwerk om te kunnen ontdekken en spelen met betrokken volwassenen om je heen. Hierin speelt rijk naschools ontwikkelaanbod een cruciale rol. Op Stadsboerderij Osdorp is zo'n ontwikkelomgeving opgebouwd.

Door meekijken, praten en werken is in kaart gebracht welke factoren nou maken dat dit naschools
ontwikkelaanbod van goede kwaliteit is, wat er voor zorgt dat het aanbod aansluit op de interesses van
het kind, welke ontwikkeling er bij kinderen te zien is en welke kansen er voor ontwikkeling en verbetering
er liggen. Uit dit proces zijn waardevolle inzichten voortgekomen. Dit was het startpunt voor het project talentontwikkeling. 

Het evaluatierapport is hier te downloaden

Vanuit de documentatie is tevens een korte film “Talentontwikkeling op Stadsboerderij Osdorp” ontstaan
die hier te bekijken is

 

 

Meer info