Naschoolse talentontwikkeling op Stadsboerderij Osdorp

Op Stadsboerderij Osdorp speelt zich in de luwte al enige tijd een klein wonder af. Na schooltijd komen wekelijks kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Globe en de Johannes School samen om via oogsten, vuur maken, koken en dieren tekenen spelenderwijs te leren over (eetbare)natuur, dierenwelzijn, kook- en bewaartechnieken, voedselverspilling, vruchtbare aarde en de bodemdieren.
Ze denken na over zichzelf in relatie tot dit circulaire leven op de Stadsboerderij.

Deze naschoolse activiteiten vallen onder de stadsbrede pilot ‘Naschoolse ontwikkelomgeving’ van de Gemeente Amsterdam. Gedurende een jaar heeft een team van natuurdocenten, educatie-experts en koks zich ingezet bij Stadsboerderij Osdorp om dit aanbod op te bouwen. ANMEC was betrokken bij de pedagogische kwaliteit van dit aanbod. Samen hebben we onderzocht wat er nou nodig is om kwalitatief goede natuuractiviteiten neer te zetten vanuit een sterk pedagogisch klimaat met aandacht voor o.a. diversiteit, taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling. Uit dit proces zijn waardevolle inzichten voortgekomen (zie kader). Nu is er een vervolg en krijgen we de kans van de Gemeente Amsterdam om onze pedagogische expertise, inhoudelijk vakmanschap en ervaringen samen te brengen. Samen willen we onderzoeken hoe we dit aanbod zo kunnen verbeteren, verdiepen en zichtbaar maken zodat het stad breed als inspiratie kan dienen. Gezamenlijk streven we naar ultieme kansengelijkheid en willen we rijk aanbod creëren waar kinderen écht van profiteren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

Save the date: 1 juli van 14.00 – 17.00u op Stadsboerderij Osdorp | Inspiratiebijeenkomst Naschoolse talentontwikkeling Natuur 

Met een team van natuurdocenten, educatie-experts en koks heeft onze projectleider kind & natuur Mela Krijger in een bijzonder ontwikkeltraject gewerkt aan nieuw rijk naschools natuureducatief aanbod. Er was extra aandacht voor de verbinding tussen binnen- en buiten(schools) spelen en leren, taal en ervaring en voor de verbinding tussen natuur en cultuur. Centraal stond het spelenderwijs ontmoeten van de wereld en het ontdekken en ontwikkelen van de eigen natuurtalenten. Op 1 juli doet de groep in woord, schrift en beeld verslag van het traject en delen zij de resultaten. Zo zullen zij onder andere ook verschillende handvatten delen voor iedereen die in de stad ook naschools natuureducatief aanbod wilt opbouwen of versterken. Kom op Stadsboerderij Osdorp de natuurervaringen zelf meemaken en praat mee over de ambities voor de toekomst van het naschools aanbod. 

Stuur een mailtje naar mela@anmec.nl om je alvast aan te melden voor deze middag. 

Mocht je anderen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons project, laat het ons weten.


Wie zijn we?

Verslag

januari tot juli 2024 

 

In Januari spraken we tijdens de feestelijke kick-off over kansen en verbindingen voor binnen- en buitenschoolse talentenontwikkeling binnen het NSA programma op Stadsboerderij Osdorp. Het vuurtje ontbrandde als een veelbelovende stap voor dit nieuwe project.

 

  • Daarna hebben we tijdens twee maakdagen en met feedback van ABC en Gemeente Amsterdam een conceptversie van een kwaliteitskader ontwikkeld. Hiermee hebben we het huidige NME programma al verrijkt en verbonden. Een interessante keuze tijdens het proces is om te gaan voor op het creëren van unieke natuurervaringen voor kinderen in tegenstelling tot het willen meegeven specifieke natuurkennis en vaardigheden.

 

  • Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen voor de verkenning van het leerecosysteem, waaronder de Johannes & en de Globeschool, om een mooie verbinding te creëren tussen school, thuis en de stadsboerderij. 

 

  • Op dit moment is het kwaliteitskader klaar om getest te worden. Ons team zal de komende periode hiermee aan de slag gaan en van elkaar leren door elkaars werkwijze te bestuderen. Daarnaast zullen we verder verkennen hoe we het leerecosysteem* kunnen inzetten om het aanbod te verrijken en te waarborgen, en hoe de verbinding tussen school, thuis en de wijk hierin een rol kan spelen. Zie onder voor meer uitleg over het leerecosysteem. 

 

 

*Een leerecosysteem biedt kinderen een omgeving waarin ze hun eigen leerpaden kunnen samenstellen en hun talenten kunnen ontwikkelen op basis van hun nieuwsgierigheid en interesse (Benning, 2019, Talent ontwikkelen in leerecosystemen). Wil je hier meer over lezen? Check dan eens deze webpagina: Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen (vsc-netwerk.nl) 

Maart 2023 | Evaluatierapport naschoolse ontwikkelomgeving

Wanneer je als kind de ruimte en mogelijkheden krijgt te ontdekken wat je echt leuk vindt en waar je goed in bent kunnen er zaadjes geplant worden die bepalend kunnen zijn voor je latere hobby’s en misschien zelfs je toekomstig beroep.
Helaas is er niet in iedere buurt is er een veilige, uitdagende speelomgeving of een sterk gemeenschapsnetwerk om te kunnen ontdekken en spelen met betrokken volwassenen om je heen. Hierin speelt rijk naschools ontwikkelaanbod een cruciale rol. Op Stadsboerderij Osdorp is zo'n ontwikkelomgeving opgebouwd.

Door meekijken, praten en werken is in kaart gebracht welke factoren nou maken dat dit naschools
ontwikkelaanbod van goede kwaliteit is, wat er voor zorgt dat het aanbod aansluit op de interesses van
het kind, welke ontwikkeling er bij kinderen te zien is en welke kansen er voor ontwikkeling en verbetering
er liggen. Uit dit proces zijn waardevolle inzichten voortgekomen. Dit was het startpunt voor het project talentontwikkeling. 

Het evaluatierapport is hier te downloaden

Vanuit de documentatie is tevens een korte film “Talentontwikkeling op Stadsboerderij Osdorp” ontstaan
die hier te bekijken is

 

 

 

Meer info