Samenwerken met ANMEC

Wij bouwen aan een netwerk waarin we optimaal kennis kunnen delen en ontwikkelen. Wil je met ANMEC werken aan een duurzame stad? Dan gaan we graag met je in gesprek. We horen graag over jouw ideeën, projecten en activiteiten waarvoor wij onze expertise, netwerk slag- en innovatiekracht in kunnen zetten. Bovendien zoeken wij partners die bij willen dragen aan de projecten zoals die al op onze site staan. We staan open voor inhoudelijke expertise, extra handen of locaties voor de uitvoering van activiteiten, ondersteuning in nature of geld, en manieren om onze activiteiten en projecten uit te dragen.

 • Amsterdam Rainproof

  Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam: overheidsorganisaties, ontwerpbureaus, vastgoedeigenaren, ondernemers, buurtorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waarmee iedere organisatie op haar manier bijdraagt. Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof, want elke druppel telt.

  Op de website van Amsterdam Rainproof is inmiddels een schat aan informatie, contacten, inspirerende voorbeelden en tools te vinden.

  lees meer lees minder
 • Boerderijeducatie Amsterdam

  Boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam. 
 • Buurtgroen020

  Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. Doel is om een brede beweging te ontwikkelen die zich actief inzet voor groen in de buurt (buurtgroen). Kennis en netwerk zijn essentieel; hier zorgt dit platform voor. Ambitie is om samen ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer in een groene, gezonde en duurzame buurt kan wonen en werken! ANMEC is educatiepartner van Buurtgroen020.
 • De Gezonde Stad

  De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en ‘fit for future’ te maken. Samen bouwen we aan een netwerk van groene bewonersinitiatieven waar mensen inspiratie, contacten en tips kunnen opdoen.
   
 • Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

  Sinds 2009 werken de Diaconie van de Lutherse Kerk in Amsterdam en ANMEC samen. De Lutherse Diaconie wil helpen waar geen helpers zijn. Ons gedeelde belang is maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. De samenwerking resulteerde eerder al in het project Retourtje Water (over waterbesparing en belang van schoon drinkwater hier en in ontwikkelingslanden) en daarna zijn weg via het project Plek Onder de Zon, over het belang zonne-energie hier en ontwikkelingslanden.
 • Eco-schools

  Dit internationale keurmerk voor duurzame scholen is er voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De Eco-Schools methodiek is een leidraad, die helpt om duurzaamheid structureel in te bedden in school. ANMEC biedt scholen die het keurmerk willen behalen en behouden educatieve materialen en advies. Andersom ontsluiten wij graag de ervaringen van scholen met het Eco-schools keurmerk, zodat andere scholen die ook duurzamer willen worden hier hun voordeel mee kunnen doen.
 • Ecokids DNA

  Ecokids houdt zich net als ANMEC o.a. bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van NME-lessen en -activiteiten, zowel onderschools als naschools. Dit collectief van enthousiaste, gemotiveerde en ervaren zzp-ers is flexibel en divers. Ecokids werkt vanuit hun eigen visie mee aan ons doel: mensen betrekken bij een duurzame stad.
   
 • Gemeente Amsterdam

  ANMEC werkt aan een veerkrachtig en leefbaar Amsterdam met veel groen. We dragen met diverse projecten bij aan de gemeentelijke agenda's Groen en Duurzaamheid en werken samen met het team Schooltuinen & NME.
  lees meer lees minder
 • Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

  GDO biedt gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De centrale spelers in dit speelveld zijn lokale NME-organisaties. ANMEC is één van die organisaties. 

 • GGD Amsterdam

  GGD zet zich met het Jump In - programma in voor gezond voedings- en beweeggedrag bij kinderen. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
 • Groen Platform Amsterdam

  Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, die zich richten op behoud en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam.

   
   
 • Hortus Botanicus Amsterdam

  De Hortus heeft een levende collectie planten. Educatie is een van de belangrijkste taken van de Hortus. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedsel- en natuureducatie in Amsterdam.
 • IVN - instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

  IVN is een veelzijdige speler in het NME- en duurzaamheidseducatie werkveld, van grote landelijke projecten als Groen Dichterbij tot kleine lokale afdelingen en initiatieven. De samenwerking tussen ANMEC en IVN gaat ver terug en we weten elkaar goed te vinden - niet alleen omdat we buren in hetzelfde pand zijn! 
  lees meer lees minder
 • Cooperatie Leren voor morgen

  ANMEC is lid van 'Leren voor morgen';  een netwerk van organisaties die zich inzetten om duurzaamheid integraal in het DNA van het onderwijs te verankeren. Leren voor Morgen organiseert bijeenkomsten, projecten en kennisnetwerken om zowel in het curriculum als het dagelijks onderwijzend handelen als de fysieke schoolomgeving concreet vorm te geven aan de Sustainable Development Goals.
 • Mocca

  Mocca verbindt kinderen en cultuur, door samen met aanbieders te zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. ANMEC en MOCCA werken samen aan de Maand van Cultuureducatie over "de Kunst van Natuur".
 • NME Amstelland-Meerlanden

  Natuur- en Milieu-Educatie (NME) Amstelland-Meerlanden ondersteunt de doelstelling van de deelnemende gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Aalsmeer om zich duurzaam te ontwikkelen.
  ANMEC en NME Amstelland- en Meerlanden nemen beiden deel aan het netwerk GDO (Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling). Daarnaast werken wij samen binnen het project Plek onder de Zon.

 •  

  SME

  SME stimuleert mensen om duurzame stappen te zetten. Praktisch, persoonlijk en met creatieve oplossingen. Met landelijke programma’s en projecten zorgen zij ervoor dat duurzaamheid een vaste plek krijgt op scholen. In het denken en doen van leerlingen en medewerkers, de lessen, het gebouw en de schoolomgeving. ANMEC is lokaal samenwerkingspartner van SME op diverse programma's, waaronder Eco-Schools.
 • Springzaad

  ANMEC draagt speelnatuur een warm hart toe en is daarom partner van Springzaad. Dit open netwerk ondersteunt ons in het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen in Amsterdam. Dit is bijvoorbeeld van grote waarde voor organisaties die bezig zijn met vergroenen van hun buitenruimte of ontwerpen van speelnatuur.
   
 • Wonderwel

  Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden over onze basisvoorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit en afvalverwerking. Het programma laat kinderen zien, ervaren en ontdekken dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van deze voorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar wonderlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf. ANMEC helpt Wonderwel bij het opzetten van een educatieprogramma in Amsterdam.
   

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad