Partners

Samenwerken met ANMEC

We horen graag over jouw ideeën, projecten en activiteiten waarvoor wij onze expertise, netwerk slag- en innovatiekracht in kunnen zetten. Bovendien zoeken wij partners die bij willen dragen aan de projecten zoals die al op onze site staan. We staan open voor inhoudelijke expertise, extra handen of locaties voor de uitvoering van activiteiten, ondersteuning in nature of geld, en manieren om onze activiteiten en projecten uit te dragen.

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam.

Boerderijeducatie Amsterdam

Boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt.

Gemeente Amsterdam

ANMEC werkt samen met de Gemeente Amsterdam aan een veerkrachtig en leefbaar Amsterdam met veel groen.

GDO

GDO biedt gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. 

Eetbaar Amsterdam

Stichting Eetbaar Amsterdam richt zich op het welzijn, rendement en de impact van stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam.

Buurtgroen 020

Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. 

De Gezonde Stad

De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en ‘fit for future’ te maken. 

De Smaak te Pakken

Voedseleducatie waar kinderen de Smaak te Pakken van krijgen en meer willen. De Smaak te Pakken is een van de partijen in het Voedselwijs collectief.

De Wilde Stad

De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van de vaak door de mens onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten die de stad bevolken. 

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De Lutherse Diaconie wil helpen waar geen helpers zijn. Ons gedeelde belang is maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.

Eco-schools

Internationaal keurmerk voor duurzame scholen voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. 

Ecokids

Ecokids houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van NME-lessen en -activiteiten, zowel onderschools als naschools.

GGD Amsterdam

Samen met de GGD Amsterdam maakt ANMEC zich hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.

Groen Cement

Groen Cement slaat een brug tussen professionals in de kinderopvang en professionals op het gebied van natuur en milieu. 

Groen Platform Amsterdam

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, die zich richten op behoud en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam.

Het Woeste Westen

In natuurspeeltuin Het Woeste Westen komen (stadse) kinderen in aanraking met de natuur en kunnen ze weer 'ouderwets' vrij spelen. 

De Hortus

De Hortus is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam

IVN

IVN is een veelzijdige speler in het NME- en duurzaamheidseducatie werkveld, van grote landelijke projecten als Groen Dichterbij tot kleine lokale afdelingen en initiatieven.

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de landelijke beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Amsterdam baseerde daarop een eigen Amsterdamse aanpak. 

NME Amstelland-Meerlanden

Natuur- en Milieu-Educatie (NME) Amstelland-Meerlanden ondersteunt de doelstelling van de deelnemende gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Aalsmeer om zich duurzaam te ontwikkelen.

SME

SME stimuleert mensen om duurzame stappen te zetten. Praktisch, persoonlijk en met creatieve oplossingen. Met landelijke programma’s en projecten zorgen zij ervoor dat duurzaamheid een vaste plek krijgt op scholen. 

Springzaad

Dit open netwerk ondersteunt in het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen in Amsterdam. 

Water, Land en Dijken

Dit collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en een groep betrokken burgers zet zich in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Doel: Waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Wonderwel

Het lesprogramma Wonderwel laat zien dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van onze dagelijkse voorzieningen.

Food Cabinet

'Food Cabinet is een campagnebureau voor voedselvraagstukken. Met campagnes, activaties, evenementen en programma’s inspireren ze mensen om gezonde, duurzame en eerlijke voedselkeuzes te maken.

Groen Dichterbij

Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. 

Natuurwijs

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving.

WUR

Wageningen University staat bekend om internationaal erkend onderwijs en onderzoek. Wageningen University & Research focust op voeding, leefomgeving en gezondheid. 

Veldwerk Nederland

Veldwerk Nederland biedt gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties advies en ondersteuning op maat: van trainingen en lesprogramma’s tot onvergetelijke natuurbelevenissen op één van onze groene locaties.

IdealenKompas

Wij matchen mensen met goede ideeën aan organisaties en personen die willen bijdragen aan de samenleving.

Bee inc

Bee Inc. huisvest de wilde Bij en ontwikkeld hiervoor verschillende werkende hotels/burchten.

ABC

Al 45 jaar ondersteunt Het ABC het onderwijs en ouders bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Het gebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van Zuid-Holland.

Coöperatie Leren voor Morgen

Eeen netwerk van organisaties die zich inzetten om duurzaamheid integraal in het DNA van het onderwijs te verankeren. 

MOCCA

Mocca verbindt kinderen en cultuur, door samen met aanbieders te zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. 

Wavelabs

Wavelabs helpt bij de realisatie van online platformen.

Hogeschool van Amsterdam

De HvA is de hogeschool ván, vóór en mét Amsterdam.

NMT Zuid

Natuur&Milieuteam Zuid werd anno 1993 gestart in De Pijp door bewoners. 

Meer info