• Amsterdam Rainproof

  Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam: overheidsorganisaties, ontwerpbureaus, vastgoedeigenaren, ondernemers, buurtorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waarmee iedere organisatie op haar manier bijdraagt. Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof, want elke druppel telt.

  Op de website van Amsterdam Rainproof is inmiddels een schat aan informatie, contacten, inspirerende voorbeelden en tools te vinden.

 • Boerderijeducatie Amsterdam

  Boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam. 

 • Winning Wheels

  Winning Wheels wilt als logistiek bedrijf, naast hun diensten per auto, ook iets extra’s terug doen voor het milieu en de maatschappij. Ze rijden elektrisch fietsen maar ook met de Biro in Amsterdam en de Stint dit laatste voortuig is door omstandigheden tijdelijk van de weg afgehaald. Ook werken ze samen met Stichting Fietskoeriers Amsterdam die werkervaringsprojecten ontwikkelt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ANMEC werkt met hen samen om materialen van de NatuurMEdiatheek naar en van Amsterdamse scholen te brengen en op te halen.

 • Gemeente Amsterdam

  ANMEC werkt aan een veerkrachtig en leefbaar Amsterdam met veel groen. We dragen met diverse projecten bij aan de gemeentelijke agenda's Groen en Duurzaamheid en werken samen met het team Schooltuinen & NME.
  lees meer lees minder

 • Gemeenten voor duurzame ontwikkeling

  GDO biedt gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De centrale spelers in dit speelveld zijn lokale NME-organisaties. ANMEC is één van die organisaties. 

 • Eetbaar Amsterdam

  Stichting Eetbaar Amsterdam, kortgezegd SEA, richt zich op het welzijn, rendement en de impact van stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam. Wat zijn bijvoorbeeld de werkelijke sociale, economische en ecologische waarden als alle neveneffecten worden meegeteld? SEA brengt kennis en vaardigheden in denken en doen. Net als ANMEC. Zo hebben we samen aan tafel gezeten om invulling te gegeven aan het Voedsel Informatie Punt en hebben we drie maal een jaarrond moestuincursus georganiseerd en uitgevoerd.

 • Buurtgroen 020

  Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. Doel is om een brede beweging te ontwikkelen die zich actief inzet voor groen in de buurt (buurtgroen). Kennis en netwerk zijn essentieel; hier zorgt dit platform voor. Ambitie is om samen ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer in een groene, gezonde en duurzame buurt kan wonen en werken! ANMEC is educatiepartner van Buurtgroen020.

 • De Gezonde Stad

  De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en ‘fit for future’ te maken. Speerpunten zijn momenteel postzegelparkjes en dakgroen. Samen bouwen we aan een netwerk van groene bewonersinitiatieven waar mensen inspiratie, contacten en tips kunnen opdoen.

 • De Smaak te Pakken

  De Smaak te Pakken is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.

 • De Wilde Stad

  De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van de vaak door de mens onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten die de stad bevolken. Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen. ANMEC draagt samen met andere partners bij aan het lesmateriaal bij De Wilde Stad in de klas.

 • Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

  Sinds 2009 werken de Diaconie van de Lutherse Kerk in Amsterdam en ANMEC samen. De Lutherse Diaconie wil helpen waar geen helpers zijn. Ons gedeelde belang is maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. De samenwerking resulteerde eerder al in het project Retourtje Water (over waterbesparing en belang van schoon drinkwater hier en in ontwikkelingslanden) en vindt nu zijn weg via het project Plek Onder de Zon.

 • Eco-schools

  Dit internationale keurmerk voor duurzame scholen is er voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De Eco-Schools methodiek is een leidraad, die helpt om duurzaamheid structureel in te bedden in school. ANMEC biedt scholen die het keurmerk willen behalen en behouden educatieve materialen en advies. Andersom ontsluiten wij graag de ervaringen van scholen met het Eco-schools keurmerk, zodat andere scholen die ook duurzamer willen worden hier hun voordeel mee kunnen doen.

 • Ecokids DNA

  Ecokids houdt zich net als ANMEC o.a. bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van NME-lessen en -activiteiten, zowel onderschools als naschools. Dit collectief van enthousiaste, gemotiveerde en ervaren zzp-ers is flexibel en divers. Ecokids werkt vanuit hun eigen visie mee aan ons doel: mensen betrekken bij een duurzame stad.

 • GGD Amsterdam

  GGD is met het Jump In - programma een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.

 • Groen Cement

  Groen Cement slaat een brug tussen professionals in de kinderopvang en professionals op het gebied van natuur en milieu. Onze consulent Mirella Vierveijzer is Metselaar bij Groen Cement en daarmee dus één van de 150 vrijwilligers die kinderen met de natuur verbinden. Met ons project Kinderopvang Groen en Duurzaam bouwen wij mee aan een groene en gezonde toekomst voor de komende generaties.

 • Groen Platform Amsterdam

  Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, die zich richten op behoud en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam.

 • Groen Gelinkt

  De landelijke database GroenGelinkt is er voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur, duurzaamheid en educatie. Dankzij GroenGelinkt zijn alle NME-organisaties, -activiteiten, -locaties en -leermiddelen in de regio Amsterdam vindbaar via de site van ANMEC (mits aangemeld in GroenGelinkt). ANMEC is ambassadeur van GroenGelinkt en heeft tevens zitting

 • Het Woeste Westen

  In natuurspeeltuin Het Woeste Westen komen (stadse) kinderen in aanraking met de natuur en kunnen ze weer 'ouderwets' vrij spelen. Je kunt je er lekker uitleven met zand en water tussen riet en bosjes. ANMEC zet zich samen met Het Woeste Westen in voor meer en kwalitatief betere speelnatuur in Amsterdam, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, het opstellen van een manifest Speelnatuur en bijwonen van het Springzaadcafé.

 • De Hortus

  De Hortus is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam

 • IVN

  IVN is een veelzijdige speler in het NME- en duurzaamheidseducatie werkveld, van grote landelijke projecten als Groen Dichterbij tot kleine lokale afdelingen en initiatieven. De samenwerking tussen ANMEC en IVN gaat ver terug en we weten elkaar goed te vinden - niet alleen omdat we buren in hetzelfde pand zijn! De huidige thema's waarover we contact hebben zijn onder andere Groene schoolpleinen, Grijs, groen en gelukkig en Groen Dichterbij. Sinds Veldwerk Nederland in december 2015 gefuseerd is met IVN werken we ook met onze partner voor Groene Kinderopvang onder één dak. ANMEC en IVN werken samen aan een concreet programma-aanbod voor de Amsterdamse kinderopvang. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een trainingsaanbod voor de dag-, buitenschoolse- en gastouder opvang. Daarnaast zijn er seizoenspakketten ontwikkeld en organiseren we samen werkbezoeken naar natuurrijke kinderopvanglocaties.

 • Jongeren op Gezond Gewicht

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de landelijke beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Amsterdam baseerde daarop een eigen Amsterdamse aanpak. Met anderen in Amsterdam zetten wij ons in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

 • NME Amstelland-Meerlanden

  Natuur- en Milieu-Educatie (NME) Amstelland-Meerlanden ondersteunt de doelstelling van de deelnemende gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Aalsmeer om zich duurzaam te ontwikkelen.
  ANMEC en NME Amstelland- en Meerlanden nemen beiden deel aan het netwerk GDO (Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling). Daarnaast werken wij samen binnen het project Plek onder de Zon.

 • SME

  SME stimuleert mensen om duurzame stappen te zetten. Praktisch, persoonlijk en met creatieve oplossingen. Met landelijke programma’s en projecten zorgen zij ervoor dat duurzaamheid een vaste plek krijgt op scholen. In het denken en doen van leerlingen en medewerkers, de lessen, het gebouw en de schoolomgeving. ANMEC is lokaal samenwerkingspartner van SME op diverse programma's, waaronder Eco-Schools.

 • Springzaad

  ANMEC draagt speelnatuur een warm hart toe en is daarom partner van Springzaad. Dit open netwerk ondersteunt ons in het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen in Amsterdam. Dit is bijvoorbeeld van grote waarde voor ons thema Natuurlijk spelen en het project Groene Schoolpleinen.

 • Water, Land en Dijken

  Agrarische Natuurvereniging Water, land en dijken is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.

 • Food Cabinet

  Food Cabinet is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam. Food Cabinet is initiatiefnemer van de No Waste Lunches, een educatieve activiteit tegen voedselverspilling.

 • Groen Dichterbij

  Groen Dichterbij verbindt 'groene' bewonersinitiatieven en vormt zo een landelijk lerend netwerk. ANMEC versterkt dit netwerk in Amsterdam. We werken samen met de organisatie achter Groen Dichterbij én ondersteunen bewonersinitiatieven.

 • Coöperatie Leren voor Morgen

  ANMEC is lid van 'Leren voor morgen';  een netwerk van organisaties die zich inzetten om duurzaamheid integraal in het DNA van het onderwijs te verankeren. Leren voor Morgen organiseert bijeenkomsten, projecten en kennisnetwerken om zowel in het curriculum als het dagelijks onderwijzend handelen als de fysieke schoolomgeving concreet vorm te geven aan de Sustainable Development Goals.

 • MOCCA

  Mocca verbindt kinderen en cultuur, door samen met aanbieders te zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. 

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad