• Amsterdam Rainproof

    Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam: overheidsorganisaties, ontwerpbureaus, vastgoedeigenaren, ondernemers, buurtorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waarmee iedere organisatie op haar manier bijdraagt. Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof, want elke druppel telt.

    Op de website van Amsterdam Rainproof is inmiddels een schat aan informatie, contacten, inspirerende voorbeelden en tools te vinden.

  • Boerderijeducatie Amsterdam

    Boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam. 

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad