Vanuit ANMEC hebben wij de ambitie om bewustwording te stimuleren bij de Amsterdamse jeugd en jongeren voor een rijke, groene en inspirerende Amsterdamse omgeving waarin dieren, planten en mensen zorg dragen voor elkaar. Het is onze kracht om natuur en duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de jeugd en te houden. 

Ons team zorgt voor een relevant, professioneel en aansprekend aanbod aan voorbeelden uit de natuur, ontdek- en leerpakketten en veldwerkmaterialen. Daarbij focussen we ons op de vier kindomgevingen: School, Thuis, Buurt, Opvang. Samen met de professionals actief in deze omgevingen ontwikkelen we nieuw aanbod. Dit zijn materialen om in te zetten, maar ook projecten, workshops en leer- of adviestrajecten. 

 

Droom:

In Amsterdam kan iedereen zelf ontdekken wat natuur en duurzaamheid voor hem of haar betekent 

Bouw je eigen band op met de natuur en duurzaamheid

Vergroot je begrip van natuurlijke systemen en je eigen rol daarin

Leer kritisch en verantwoord handelen in je stad, in de winkel en in je werk

 

 

Waarom?  

Wij gunnen iedereen een sterke persoonlijke band met natuur en duurzaamheid. Voor de persoon zelf, voor de stad en voor de wereld. Maar niet iedereen is in de gelegenheid om zo'n band op te bouwen. Bovendien kan deze binding in jouw omgeving soms ver weg lijken. Wij helpen om de waarde van natuur en duurzaamheid zichtbaar te maken op school, in de buurt, op de kinderopvang en thuis.

 • Voor ieder kind - De band met natuur en duurzaamheid verruimt, verrijkt en maakt je gezonder
 • Voor de stad - Amsterdam wordt wereldwijd voorbeeld in duurzaamheid en vol met groene avonturiers
 • Voor de wereld - Een planeet waarop planten dieren en mensen zorg dragen voor elkaar   

 

Visie  

Wij geloven dat de vier omgevingen waar het kind in contact staat met de stad een groot verschil maken. Samen met de professionals in die omgevingen dragen we zorg voor de band met natuur en duurzaamheid.  

 • School (Basisscholen, Voortgezet Onderwijs, NME centra, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs)
 • Opvang (BSO, Kinderopvang) 
 • Buurt (Parken, Buurtverenigingen, Volkstuinen, andere groene organisaties)
 • Thuis (huishoudens met kinderen, verzorgers, opvoeders) 

 

Wat wij doen 

Wij dragen zorgen voor relevant, professioneel, aansprekend aanbod voor de gemeenschappen rondom het kind. We weten wat er leeft bij de gemeenschappen en spelen in op de behoefte en de vraag door het ontwikkelen en cureren van (nieuw) aanbod. 

Ons aanbod bestaat uit

 • Voorbeelden uit de natuur - zoals opgezette dieren, fossielen en andere materialen uit de natuur en achtergrondinformatie over natuur en milieu.
 • Pakketten -  zoals inspiratietassen, lespakketten, ontdekdozen, doe het zelf activiteiten
 • Onderzoeks- en Veldwerkmateriaal - Alles om buiten aan de slag te gaan: Potjes, netjes, meters, bakken, knijpers en veel meer. 
 • Advies – bij je aanpak en benodigdheden, met voorbeelden over hoe anderen het doen, over ontwikkelingen rondom actuele thema’s, en tips bij wie/waar je terecht kunt in stad en land.
 • Workshops – over specifieke thema’s of methoden, met anderen die net als jij méér willen doen en leren, met super veel praktijkvoorbeelden en inbreng van expertise. Open aanbod en op maat of in company.
 • Projecten en Projectondersteuning – in opdracht van anderen of op eigen initiatief ontwikkelen we ook speciale projecten, om een thema of een doelgroep extra aandacht te kunnen geven. 

Beleidsmatig

 • Delen de behoefte en de vraag van de omgevingen rondom het kind
 • Verbinden rollen en stedelijke belangen 
 • Het vertalen van beleid naar concrete plannen en projecten

Meer over ons aanbod

 

Team  

4 omgevingen rondom het kind 
4 adviseurs

2 Natuurmediatheek specialisten  
4 Ondersteunende krachten 

 

Historie

ANMEC werkt al meer dan 25 jaar samen met stad en gemeenschap. Ooit begonnen door de fusie van de Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen (SAS) en de Amsterdamse Natuurhistorische Raad (ANR) in 1993. De eerste 20 jaar van haar bestaan stond Natuur en Milieu Educatie centraal en heetten we het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum. In 2013 kozen we voor een verbreding van ons werk naar duurzaamheid en naar nieuwe doelgroepen. Om dat te markeren kozen we een nieuwe naam: ANMEC. Op 1 januari 2021 is ANMEC gefuseerd met IVN en werd het daarmee een lokaal onderdeel van een landelijk netwerk. (Meer info: Statutenwijziging 2013

 

Bestuurlijk 

ANMEC is bestuurlijk gezien een onderdeel van IVN.  

Meer info