Het Amsterdams Natuur en Milieu Educatiecentrum (ANMEC) zet zich al meer dan 25 jaar in voor bewustmaking van de band met natuur en duurzaamheid bij het Amsterdamse kind. Het is onze overtuiging dat deze band ontstaat vanuit het leven in de stad en niet enkel vanuit mooie leermaterialen. Het is de stad als geheel die de jeugd opvoedt. Daarom streeft ANMEC in alles wat het doet naar het stimuleren van een rijke, groene en inspirerende Amsterdamse leef- en leeromgeving waarin dieren, planten en mensen zorg dragen voor elkaar. En waar ieder kind een eigen interessante en waardevolle band op kan bouwen met natuur en duurzaamheid. 

We ondersteunen de stad bij het creëren van leef- en leeromgevingen die de bewustwording van een dergelijke band versterken en deze band kunnen verdiepen. De eigen nieuwsgierigheid en kinderlijke verwondering staan hierbij centraal. We bieden activiteiten, materialen en specifieke oplossingen aan waarmee de groei in kennis, kunde en het gevoel van verbinding dat een kind kan opdoen in de natuur en in het duurzame denken wordt gestimuleerd. Zo dragen we bij aan een stad waarin al het moois van de stad en al het moois van de natuur in balans zijn. En aan een stad vol met sociale, betrokken, aan de natuur verbonden en duurzame Amsterdammers.

Waarom? 

 • Voor ieder kind - De band met natuur en duurzaamheid verruimt, verrijkt en houdt je gezonder
 • Voor de stad - Amsterdam vol met groene avonturiers als wereldwijd voorbeeld in duurzaamheid 
 • Voor de planeet - Een plek waar planten dieren en mensen zorg dragen voor elkaar   

Onze visie  

Wij geloven dat de stad als geheel het verschil maakt in het opbouwen van een waardevolle band met natuur en duurzaamheid. Daarom werken we binnen onze organisatie met vier omgevingen waar het kind zich in contact met de stad in begeeft. Samen met de professionals in die omgevingen werken we aan een zo rijk, groen en inspirerend mogelijke leef en leeromgeving voor het opbouwen van de band met natuur en duurzaamheid.  

 • School (Basisscholen, Voortgezet Onderwijs, NME centra, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs)
 • Opvang (BSO, Kinderopvang) 
 • Buurt (Parken, Buurtverenigingen, Volkstuinen, andere groene organisaties)
 • Thuis (huishoudens met kinderen, verzorgers, opvoeders) 

Wat wij doen 

 • Vertalen de behoefte vanuit de stad naar kennisorganisaties en gemeente 
 • Vertalen kennis vanuit kennisorganisaties en de gemeente middels duurzaam aanbod en projecten naar de stad 
 • Ondersteunen actoren en voorlopers in de stad met verdieping en verbinden ze aan actuele vraagstukken en kansen
 • Maken natuureducatieve middelen beschikbaar voor alle educatieprofessionals in de stad

De Amsterdamse Natuurmediatheek 

Een van de belangrijkste middelen die ANMEC voor handen heeft is de Amsterdamse Natuurmediatheek. ANMEC heeft de Amsterdamse Natuurmediatheek in het leven geroepen om relevant, professioneel en aansprekend aanbod voor iedere educatieprofessional in de stad beschikbaar te stellen. Via de educatieprofessionals kan er op een professionele manier aandacht worden gegeven aan het opbouwen van de band met natuur en duurzaamheid en de verbinding met de eigen leefomgeving. De Amsterdamse Natuurmediatheek is online en offline toegankelijk voor iedere educatieprofessional in Amsterdam. Alle scholen in Amsterdam krijgen via de gemeente een lidmaatschap en kunnen zo het hele jaar door gebruik maken van het grootste aanbod pakketten, spelletjes, materialen en voorbeelden uit de natuur van Amsterdam.  

De Amsterdamse Natuurmediatheek speelt zoveel als mogelijk in op de actuele behoefte en de vraag in de stad door het blijven ontwikkelen en cureren van (nieuw) aanbod. 

Ons aanbod bestaat oa uit

 • Voorbeelden uit de natuur - zoals opgezette dieren, fossielen en andere materialen uit de natuur en achtergrondinformatie over natuur en milieu.
 • Pakketten -  zoals inspiratietassen, lespakketten, ontdekdozen, doe het zelf activiteiten
 • Onderzoeks- en Veldwerkmateriaal - Alles om buiten aan de slag te gaan: Potjes, netjes, meters, bakken, knijpers en veel meer. 
 • Advies – bij je aanpak en benodigdheden, met voorbeelden over hoe anderen het doen, over ontwikkelingen rondom actuele thema’s, en tips bij wie/waar je terecht kunt in stad en land.
 • Workshops – over specifieke thema’s of methoden, met anderen die net als jij méér willen doen en leren, met super veel praktijkvoorbeelden en inbreng van expertise. Open aanbod en op maat of in company.
 • Projecten en Projectondersteuning – in opdracht van anderen of op eigen initiatief ontwikkelen we ook speciale projecten, om een thema of een doelgroep extra aandacht te kunnen geven.  


Team 
 

Ons team bestaat uit een groep gedreven professionals met een hart voor Amsterdam en een hart voor wat een waardevolle band met natuur en duurzaamheid aan onze mooie stad en alle Amsterdammers kan toevoegen.

Klik hier voor meer info over ons team
.

Historie

ANMEC werkt al meer dan 25 jaar samen met stad en gemeenschap. Ooit begonnen door de fusie van de Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen (SAS) en de Amsterdamse Natuurhistorische Raad (ANR) in 1993. De eerste 20 jaar van haar bestaan stond Natuur en Milieu Educatie centraal en heetten we het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum. In 2013 kozen we voor een verbreding van ons werk naar duurzaamheid en naar nieuwe doelgroepen. Om dat te markeren kozen we een nieuwe naam: ANMEC. Op 1 januari 2021 is ANMEC gefuseerd met IVN en werd het daarmee een lokaal onderdeel van een landelijk netwerk. (Meer info: Statutenwijziging 2013). ANMEC is sindsdien ook qua bestuur een onderdeel van IVN.  

 

Meer info