ANMEC respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 

ANMEC heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kan je met ons contact opnemen. 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Een persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 

Verzameling en verwerking persoonsgegevens  

ANMEC verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van  leden en van deelnemers aan activiteiten / cursussen, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderzins contact hebben, die onze website/webshop bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn. 

ANMEC verzamelt de verschillende persoonsgegevens wanneer je zelf contact hebt met ANMEC om bijvoorbeeld informatie op te vragen. Een contact met ANMEC kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op ANMEC.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media. 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres); 
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en op welke nieuwsbrieven); 
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op anmec.nl, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).
 • Beeldmateriaal van onze en andere relevante evenementen waarbij we, tenzij we daarvoor toestemming hebben gevraagd, kinderen niet herkenbaar in beeld tonen (geen gezicht). Mocht je het niet eens zijn met het gebruik van een specifiek beeld vanwege de herkenbaarheid kun je het ons altijd laten weten via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en dan zullen we het alsnog direct verwijderen.    

ANMEC verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen: 

 • Het continu verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het educatief materiaal, onder andere door het uitvoeren van (statistisch) onderzoek en het afnemen en verwerken van enquêtes en de resultaten hiervan
 • Om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden. 
 • Om je producten, die je bijvoorbeeld hebt gekozen uit de nme-gids, te kunnen leveren. 
 • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt. 
 • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen. 
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren. 
 • Om leden/geinteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. 
 • Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van ANMEC en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert ANMEC beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacy belang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten uit te voeren. 

Alle communicatiekanalen die ANMEC gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven 

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van ANMEC. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden. 

Bewaartermijnen 

ANMEC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze ledenadministratie 7 jaar dienen te bewaren. 

Verstrekking van gegevens aan derden 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben. 

ANMEC en andere websites 

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. ANMEC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 

Cookieverklaring 

ANMEC behoudt het recht gebruik te maken van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze website beter functioneert. Lees meer over cookies in het cookie statement van onze moederorganisatie IVN.  

Beveiliging 

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien. 

Jouw rechten 

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over ANMEC via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.  

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken. 

Autoriteit persoonsgegevens 

Heb je een klacht met betrekking tot hoe ANMEC met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contact 

Wil je na het lezen van ons Privacy en cookie statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

ANMEC 
Plantage Middenlaan 2e 
1018 DD Amsterdam 
Tel. (020) 622 5404 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Wijzigingen Privacy en cookie statement 

ANMEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookie statement. Wij adviseren je deze Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.anmec.nl.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 23 januari 2023. 

 

 

Meer info