Algemene voorwaarden ANMEC NatuurMEdiatheek per 30 januari 2023

  

Jaarlidmaatschap 

 • Iedere persoon die woont, werkt of studeert in Amsterdam en Amsterdamse instellingen kunnen voor onbepaalde tijd lid worden van de NatuurMEdiatheek; 
 • Lidmaatschappen voor Amsterdamse instellingen gelden per locatie;
 • Met dit lidmaatschap kun je materialen lenen; 
 • Hiervoor registreer je je in ons uitleensysteem, de NME-gids (voor instructie: zie ANMEC - Lid worden);
 • Een item kan maximaal 6 weken worden geleend, er kunnen maximaal 10 items tegelijk worden geleend en maximaal 30 items per jaar; 
 • Je ontvangt de nieuwsbrief en ontvangt uitnodigingen voor inspiratiesessies; 
 • Het lidmaatschap kost € 55,- per jaar; voor studenten € 15,-; alle basisscholen in Amsterdam zijn kosteloos lid. De gemeente Amsterdam betaalt voor deze lidmaatschappen. 
 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 • Als niet één maand vóór het einde van het eerste lidmaatschapsjaar wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd; vanaf dan is het opzegbaar met een opzegtermijn van één maand; het eventueel teveel betaalde wordt naar rato terugbetaald;
 • Het beëindigen van je lidmaatschap doe je per mail; je ontvangt hiervan een bevestiging. 

  

Lenen van materialen uit de NatuurMEdiatheek 

 • De NatuurMEdiatheek levert de items in goede staat. Merk je na ontvangst dat er toch mankementen zijn, dan meld je deze uiterlijk 48 uur na ontvangst van het materiaal, maar voor het materiaal te hebben gebruikt, via 020-6225404 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   
 • Als materialen defect en/of onvolledig worden teruggebracht, dan zal ANMEC deze vervangen en de kosten daarvan in rekening brengen; 
 • Je dient de materialen uiterlijk op de laatste dag van de uitleenperiode in goede staat en compleet terug te brengen; deze datum is te vinden in de e-mailcommunicatie over de uitlening en in ons uitleensysteem via inloggen op www.anmec.nl/aanbod; 
 • Als het lid materiaal herhaaldelijk te laat, incompleet of defect terugbrengt, dan kan het worden uitgesloten van verder lenen. 

 

Transportservice 

 • Leden dienen bij hun reservering aan te geven of zij gebruik maken van onze transportservice. Voor de transportservice brengt de NatuurMEdiatheek kosten in rekening (voor kosten transportservice – zie transportservice mediatheek.
 • De door jou aangeleverde informatie (datum, adres) is leidend voor het inboeken van het transport. Je ontvangt bericht via email wanneer het transport ingeboekt is, met datum en tijd van levering/afhalen; 
 • Wijzigen of annuleren van een reeds ingeboekt transport is alleen mogelijk in overleg met een medewerker van de NatuurMEdiatheek. Indien de transporteur kosten in rekening brengt als gevolg van jouw wijziging, berekent de NatuurMEdiatheek deze aan je door; 
 • Je werkt mee aan een soepele afhandeling van het transport. Indien de transporteur een boete berekent voor te lange wacht-, laad- en/of lostijd (> 10 min), berekent de NatuurMEdiatheek deze wachttijdboete altijd door. 

 

Symposia, trainingen, cursussen en bijeenkomsten 

 • Je registreert je via www.anmec.nl voor de activiteit; 
 • Indien er kosten zijn verbonden aan de activiteit, ontvang je per omgaande een factuur; 
 • Bij annulering 4 tot 2 weken voor de start van de activiteit ben je 50% van de prijs verschuldigd; 
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor de start van de activiteit of in geval van 'no show' blijf je de hele prijs verschuldigd; 
 • Bij verhindering kun je een vervanger van jouwinschrijving gebruik laten maken; neem hierover wel vooraf contact op met ANMEC; 
 • Als voor het begin van de activiteit de deelnamekosten niet zijn voldaan, dan behoudt ANMEC zich het recht voor je de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd de verschuldigdheid van deze kosten; 
 • Als door onvoorziene omstandigheden de activiteit moet worden uitgesteld of afgelast, dan worden de geregistreerde deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De eventuele deelnamekosten worden binnen twee weken gerestitueerd; 
 • ANMEC maakt een deelnemerslijst op basis van de verstrekte gegevens (zoals naam, organisatie). ANMEC mag deze deelnemerslijst uitdelen aan alle deelnemers. Enig bezwaar tegen verstrekking (van een deel) van jouw gegevens aan andere deelnemers maak je kenbaar bij je registratie; 
 • Tijdens de activiteit gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal (bv. foto's, video's) mag door ANMEC worden ingezet voor (online) publicatiedoeleinden. Enig bezwaar hiertegen laat je vooraf weten aan de organisatie. 

 
Projecten, gastlessen, excursies, informatiebijeenkomsten en dergelijke 

 • ANMEC bevestigt je inschrijving per mail; 
 • De hierin genoemde dag(en), tijdstip(pen) en eventuele kosten zijn leidend; 
 • Als de gastdocent, excursieleider of een dergelijke persoon onverhoopt is verhinderd, dan doet ANMEC zijn uiterste best een vervanger te vinden; 
 • Als dit niet lukt, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Je hebt in dit geval geen recht op een financiële tegemoetkoming; 
 • Je kunt gemaakte afspraken tot 4 weken voor aanvang van het project kosteloos wijzigen of annuleren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail; 
 • Wijzig of annuleer je de gemaakte afspraken tussen de 4 en 2 weken voor de startdatum, dan behoudt ANMEC zich het recht voor om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 75,- per individu of €300,- per groep; 
 • Bij wijziging of annulering van afspraken binnen twee weken voor de startdatum van het project behoudt ANMEC zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen; 
 • Tijdens de activiteit gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal (bv. foto's, video's) mag door ANMEC worden ingezet voor (online) publicatiedoeleinden. Enig bezwaar hiertegen laat je vooraf weten aan de organisatie. 
   

Zadenpakketten 

 • ANMEC bevestigt je bestelling per mail; 
 • De daarin genoemde informatie is leidend; 
 • Tot duiterste besteldatum kun je je bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail; 
 • Bij annulering na de uiterste besteldatum behoudt ANMEC zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen. Je annulering wordt per mail bevestigd; 
 • Als je de pakket(ten) niet binnen 10 werkdagen na de gecommuniceerde afhaaldatum zijn opgehaald, dan vervalt je recht op deze pakketten, wat als een annulering wordt beschouwd; 
 • Als je ervoor kiest de pakketten te laten bezorgen, dan brengt ANMEC de verzendkosten in rekening via een factuur per mail; 
 • ANMEC verstuurt het pakket naar het door jou verstrekte adres, zoals vermeld in de bevestiging van je bestelling. 

 

Versie 3.2 

1 augustus 2022

 

 

Meer info