Algemene voorwaarden ANMEC NatuurMEdiatheek per 18 juni 2021 

  

Jaarlidmaatschap 

 •  Iedere persoon die woont, werkt of studeert in Amsterdam en Amsterdamse instellingen kunnen voor onbepaalde tijd lid worden van de NatuurMEdiatheek; 
 • Met dit lidmaatschap kun je materialen lenen; 
 • Hiervoor registreer je je in ons uitleensysteem, de NME-gids (voor instructie: zie ANMEC - Lid worden);
 • Een item kan maximaal 6 weken worden geleend, er kunnen maximaal 10 items tegelijk worden geleend en maximaal 30 items per jaar; 
 • Meer lenen kan, door een extra jaarlidmaatschap of een eenmalig lidmaatschap af te sluiten; 
 • Je ontvangt de nieuwsbrief en ontvangt uitnodigingen voor inspiratiesessies; 
 • Het lidmaatschap kost  55,- per jaar; voor studenten € 15,-; alle basisscholen in Amsterdam zijn kosteloos lid. De gemeente Amsterdam betaalt voor deze lidmaatschappen. 
 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot 1 september het jaar daarop; 
 • Een lidmaatschap afgesloten tussen 15 mei en 1 september loopt door tot 1september het jaar daarop en kost dan het jaartarief; 
 • Als niet één maand vóór het einde van het eerste lidmaatschapsjaar wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd; vanaf dan is het opzegbaar met een opzegtermijn van één maand; het eventueel teveel betaalde wordt naar rato terugbetaald;
 • Het beëindigen van je lidmaatschap doe je per mail; je ontvangt hiervan een bevestiging. 

 

Eenmalig lidmaatschap 

 • Iedere persoon die woont, werkt of studeert in Amsterdam kan eenmalig lid worden van de NatuurMEdiatheek; 
 • Met dit lidmaatschap kun je materialen lenen; 
 • Hiervoor registreer je je in de NME-gids; 
 • Maximaal 3 items kunnen maximaal weken worden geleend; 
 • Het lidmaatschap is slechts van toepassing tijdens deze leenperiode; 
 • Het lidmaatschap kost eenmalig € 15; 
 • Dit eenmalige lidmaatschap kan onmiddellijk na afloop alsnog met terugwerkende kracht worden vervangen door een jaarabonnement. 

 

Lenen van materialen uit de NatuurMEdiatheek 

 • De NatuurMEdiatheek levert de items in goede staat. Merk je na ontvangst dat er toch mankementen zijn, dan meld je deze uiterlijk 48 uur na ontvangst van het materiaal, maar voor het materiaal te hebben gebruikt, via 020-6225404 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   
 • Als materialen defect en/of onvolledig worden teruggebracht, dan zal ANMEC deze vervangen en de kosten daarvan in rekening brengen; 
 • Je dient de materialen uiterlijk op de laatste dag van de uitleenperiode in goede staat en compleet terug te brengen; deze datum is te vinden in de e-mailcommunicatie over de uitlening en in ons uitleensysteem via inloggen op www.anmec.nl/aanbod; 
 • Je kunt uiterlijk 3 werkdagen voor deze datum een verzoek tot verlenging van de uitleenperiode indienen voor maximaal nog eens 6 weken; 
 • De uitleenperiode is verlengd als je hiervan een bevestiging hebt ontvangen; 
 • Als het lid materiaal herhaaldelijk te laat, incompleet of defect terugbrengt, dan kan het worden uitgesloten van verder lenen. 

 

Transportservice 

 • Leden kunnen bij hun reservering aangeven of zij gebruik willen maken van onze transportservice à € 20,- per rit (excl. BTW); onder één rit verstaan wij het transporteren van een (set) uitleenitem(s) van de NatuurMEdiatheek naar een adres in Amsterdam óf vice versa; 
 • Basisscholen in Amsterdam die reserveren via www.nmegids.nl/amsterdam mogen kosteloos gebruik maken van de transportservice; 
 • De door jou aangeleverde informatie (datum, adres) is leidend voor het inboeken van het transport. Je ontvangt bericht via email wanneer het transport ingeboekt is, met datum en tijd van levering/afhalen; 
 • Wijzigen of annuleren van een reeds ingeboekt transport is alleen mogelijk in overleg met een medewerker van de NatuurMEdiatheek. Indien de transporteur kosten in rekening brengt als gevolg van jouw wijziging, berekent de NatuurMEdiatheek deze aan je door (dus ook aan basisscholen die geen factuur krijgen voor het transport zelf); 
 • Je werkt mee aan een soepele afhandeling van het transport. Voor alle ritten geldt dat de transporteur na 10 minuten wacht-, laad- en/of lostijd € 0,50 per minuut rekent. De NatuurMEdiatheek berekent deze wachttijdboete altijd door (dus ook aan basisscholen die geen factuur krijgen voor het transport zelf). 

  

Symposia, trainingen, cursussen en bijeenkomsten 

 • Je registreert je via www.anmec.nl voor de activiteit; 
 • Indien er kosten zijn verbonden aan de activiteit, ontvang je per omgaande een factuur; 
 • Bij annulering 4 tot 2 weken voor de start van de activiteit ben je 50% van de prijs verschuldigd; 
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor de start van de activiteit of in geval van 'no show' blijf je de hele prijs verschuldigd; 
 • Bij verhindering kun je een vervanger van jouwinschrijving gebruik laten maken; neem hierover wel vooraf contact op met ANMEC; 
 • Als voor het begin van de activiteit de deelnamekosten niet zijn voldaan, dan behoudt ANMEC zich het recht voor je de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd de verschuldigdheid van deze kosten; 
 • Als door onvoorziene omstandigheden de activiteit moet worden uitgesteld of afgelast, dan worden de geregistreerde deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De eventuele deelnamekosten worden binnen twee weken gerestitueerd; 
 • ANMEC maakt een deelnemerslijst op basis van de verstrekte gegevens (zoals naam, organisatie). ANMEC mag deze deelnemerslijst uitdelen aan alle deelnemers. Enig bezwaar tegen verstrekking (van een deel) van jouw gegevens aan andere deelnemers maak je kenbaar bij je registratie; 
 • Tijdens de activiteit gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal (bv. foto's, video's) mag door ANMEC worden ingezet voor (online) publicatiedoeleinden. Enig bezwaar hiertegen laat je vooraf weten aan de organisatie. 

 
Projecten, gastlessen, excursies, informatiebijeenkomsten en dergelijke 

 • ANMEC bevestigt je inschrijving per mail; 
 • De hierin genoemde dag(en), tijdstip(pen) en eventuele kosten zijn leidend; 
 • Als de gastdocent, excursieleider of een dergelijke persoon onverhoopt is verhinderd, dan doet ANMEC zijn uiterste best een vervanger te vinden; 
 • Als dit niet lukt, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Je hebt in dit geval geen recht op een financiële tegemoetkoming; 
 • Je kunt gemaakte afspraken tot 4 weken voor aanvang van het project kosteloos wijzigen of annuleren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail; 
 • Wijzig of annuleer je de gemaakte afspraken tussen de 4 en 2 weken voor de startdatum, dan behoudt ANMEC zich het recht voor om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 75,- per individu of €300,- per groep; 
 • Bij wijziging of annulering van afspraken binnen twee weken voor de startdatum van het project behoudt ANMEC zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen; 
 • Tijdens de activiteit gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal (bv. foto's, video's) mag door ANMEC worden ingezet voor (online) publicatiedoeleinden. Enig bezwaar hiertegen laat je vooraf weten aan de organisatie. 
   

Zadenpakketten 

 • ANMEC bevestigt je bestelling per mail; 
 • De daarin genoemde informatie is leidend; 
 • Tot duiterste besteldatum kun je je bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail; 
 • Bij annulering na de uiterste besteldatum behoudt ANMEC zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen. Je annulering wordt per mail bevestigd; 
 • Als je de pakket(ten) niet binnen 10 werkdagen na de gecommuniceerde afhaaldatum zijn opgehaald, dan vervalt je recht op deze pakketten, wat als een annulering wordt beschouwd; 
 • Als je ervoor kiest de pakketten te laten bezorgen, dan brengt ANMEC de verzendkosten in rekening via een factuur per mail; 
 • ANMEC verstuurt het pakket naar het door jou verstrekte adres, zoals vermeld in de bevestiging van je bestelling. 

 

versie 3.1 

18 juni 2021 

 

 

Meer info