Ons aanbod

 

Het aanbod van ANMEC is voor iedereen die betrokken is bij kinderen. Leraren, pedagogisch medewerkers, initiatiefnemers in de buurt, ambtenaren en ouders kunnen bij ons terecht voor uitleenmaterialen, adviezen, projecten, trainingen en handige contacten. Op de website, live in onze Natuurmediatheek of direct verbonden met onze adviseurs bieden we inspiratie en houvast om met kinderen op onderzoek uit te gaan in de wereld van natuur, milieu en duurzaamheid.

 

Selectie door onderwijsprofessionals

Uitgangspunt bij al ons aanbod is dat kinderen in hun activiteiten zelf kunnen leren, ervaren en handelen en daarin goed begeleid worden. Dit staat in ons materiaal en advies voorop. We sluiten inhoudelijk aan bij thema’s in de stad Amsterdam, bij de wereldwijde Sustainable Development Goals en bij actuele pedagogische en didactische inzichten. Maar dat lukt alleen in samenspraak met ons netwerk, met gebruikers van onze diensten en onze partners. Wij zien ANMEC daarom graag als een ONTMOETINGSPLAATS waar we kennis en inspiratie met elkaar delen: Wat heb jij voor ogen en wat heb je daarbij nodig? Wat kunnen wij bieden en hoe kan jij ons weer helpen onze ondersteuning te verbeteren? Je bent welkom.

 

Ons aanbod bestaat uit

Voorbeelden uit de natuur - zoals opgezette dieren, fossielen en andere materialen uit de natuur en achtergrondinformatie over natuur en milieu.

Lesmaterialen -  zoals inspiratietassen, lespakketten, onderzoeks- en veldwerkmaterialen

Advies – bij je aanpak en benodigdheden, met voorbeelden over hoe anderen het doen, over ontwikkelingen rondom actuele thema’s, en tips bij wie/waar je terecht kunt in stad en land.

Workshops – over specifieke thema’s of methoden, met anderen die net als jij méér willen doen en leren, met super veel praktijkvoorbeelden en inbreng van expertise. Open aanbod en op maat of in company.

Projecten – in opdracht van anderen of op eigen initiatief ontwikkelen we ook speciale projecten, om een thema of een doelgroep extra aandacht te kunnen geven.  

 

Expertise op verschillende natuur en duurzaamheidsthema's

Voedsel - Annette de Vries

Afval - Elena Francissen

Klimaat - Méla Krijger

Energie - Elena Francissen

Water - Elena Francissen

Groen - Lidy Zeinstra

 

Innovatie als vast onderdeel 

Omdat wij de verschillende omgevingen in de stad zo goed mogelijk willen ondersteunen hebben wij innovatie van ons aanbod en de manier waarop we het aanbieden tot een vast onderdeel gemaakt van onze routine. We gebruiken hierbij de input vanuit de wetenschap, van experts op afstand. Maar misschien vinden wij het nog wel belangrijker om ook de experts in het veld hierbij te betrekken. Deze experts voor de klas, in de buurt, op de opvang kunnen ons precies aangeven waar behoefte naar is en waar er gaten vallen in het reeds bestaande aanbod. Daar kunnen onze onderwijsprofessionals in samenwerking met deze omgevingen nieuw aanbod voor ontwikkelen. Door middel van feedback van de experts op afstand en uit het veld en door speciale sessie waarin we samen met de gebruikers aanbod ontwikkelen en verbeteren blijven we ons aanbod verbeteren en waar nodig innoveren.  

 

Bekijk het aanbod in de NatuurMEdiatheek

Een grote deel van het aanbod dat te vinden is in de NatuurMEdiatheek is tegenwoordig ook online te bekijken. Filter het totale aanbod op onze aanbodpagina je eigen wensen en jouw domein. Elk lid van de ANMEC NatuurMEdiatheek mag hiervan reserveren en lenen. Bekijk Lid worden voor meer informatie over ons lidmaatschap.

 

Advies over aanbod

Heb je een vraag over ons aanbod? Neem gerust contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We helpen je graag. Wilt u graag wat langer met ons praten over het aanbod of over andere zaken, dan nodigen we je graag uit om een afspraak met ons te maken  met kan je altijd een afspraak maken voor ons (online) spreekuur.  

Meer info