Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie

Op deze pagina vind je de inspiratiekaarten klimaatadaptatie voor VO-docenten. Docenten op de middelbare school voor de vakken Kunst, Na/Sk/Wi, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels en Aardrijkskunde kunnen dit materiaal direct in de les gebruiken. De inspiratiekaarten gaan over 4 subthema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Het zijn per vak maximaal 2 pagina’s aan lesideeën, compact en direct toepasbaar. Het bevat actuele wetenschappelijke bronnen en 100+ handige websitelinks met inspiratie.   Vanuit ANMEC  hebben we dit samen met SME mogen uitvoeren in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. Een mooie stap naar het integreren van klimaatadaptatie in het hele curriculum! Vragen of aanvulling, mail lidy@anmec.nl

Inspiratiekaart Klimaatadaptatie Droogte

In deze inspiratiekaart behandelen we de processen die leiden tot droogtesituaties, kijken we naar de gevolgen van droogte en bestuderen we het handelingsperspectief: de mogelijkheden die er zijn om deze gevolgen van droogte te beperken. We kijken naar de gevolgen voor verschillende gebruikers, inclusief de gevolgen voor leerlingen als inwoners! Niet alle gevolgen zijn overal in Nederland van toepassing, want droogte heeft voor verschillende bodemtypes uiteenlopende gevolgen. Maar het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is heel gevarieerd, hier komen alle gevolgen wel op minstens één locatie voor. En ook de oplossingen zijn niet overal en door iedereen in te zetten. Wat denken jouw leerlingen dat we kunnen en moeten doen om de gevolgen van droogte tegen te gaan?

DOWNLOAD

Inspiratiekaart Klimaatadaptatie Hitte 

Hitte en hittestress, vaak in combinatie met droogte, krijgen steeds meer aandacht omdat we de gevolgen sinds een aantal jaren bijna elke zomer ondervinden. Met deze inspiratiekaart kijken we wat de toenemende hitte veroorzaakt, bespreken we de gevolgen van hitte en gaan we in op de maatregelen die we kunnen treffen tegen deze gevolgen. Hitte wordt door de ene persoon anders ervaren dan de andere. Hoe heet wordt het bij jullie op school en wat voor ideeën hebben je leerlingen om hittestress te voorkomen?

DOWNLOAD

Inspiratiekaart Klimaatadaptatie Overstromingen

Met deze inspiratiekaart zetten we de processen uiteen die schuilgaan achter overstromingen. Daarnaast kijken we naar manieren om overstromingen en ernstige gevolgen ervan te voorkomen. Ook in het gebied Amstel, Gooi en Vecht bestaat de kans op een overstroming. Eén van de kerntaken van het waterschap is om de waterkeringen in het gebied op orde te houden. Opvallend genoeg kwam de laatste overstroming in dit gebied, in Wilnis in 2003, door een verschuiving van een dijk veroorzaakt door droogte. Vanwege die blijvende kans zijn we ook hier met overheden, bedrijven en bewoners samen bezig om te zorgen dat het risico op overstromingen zo laag mogelijk is. Weten jouw leerlingen al hoe hoog het water kan staan bij hun huis en wat ze zelf kunnen doen als het water eraan komt?

DOWNLOAD

Inspiratiekaart Klimaatadaptatie Wateroverlast

Tot een aantal jaar geleden hielden we in het ontwerp van de openbare ruimte en huizen weinig rekening met extreme regenbuien. Dat doen we nu steeds meer omdat we erkennen dat we ons met deze inrichting hierop kunnen en moeten aanpassen. Met deze inspiratiekaart leggen we de processen uit die leiden tot extreme neerslag, behandelen we de gevolgen van deze extreme neerslag en kijken we naar welke maatregelen we kunnen treffen om deze gevolgen tegen te gaan. Ook voor wateroverlast geldt dat de gevolgen voor de een anders zijn dan voor de ander. Weten jouw leerlingen al wat ze kunnen doen om waterschade te voorkomen?

DOWNLOAD

Serious Game Klimaatadaptatie

De Serious Game Klimaatadaptatie is een spel waarin de leerlingen zelf aan zet zijn om passende oplossingen te zoeken om de lokale gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden. In het bijzonder voor hittestress, wateroverlast door piekbuien en de achteruitgang van de biodiversiteit in een bebouwde omgeving. In een bestaand stuk van de stad gaan de leerlingen in een 3D-omgeving aan de slag vanuit vier verschillende rollen: de groenbeheerder, de woningcorporatie, de projectontwikkelaar en de voorzitter van de wijkraad. Zij moeten met elkaar tot een zo klimaatbestendige inrichting komen voor het te ontwerpen gebied. Het spel laat de leerlingen ervaren dat het een gezamenlijk probleem is, dat iedere deelnemer een rol kan en moet spelen en onderdeel is van de oplossing. Daarbij leren ze dat ze niet alleen hun eigen doelen moeten nastreven, maar ook oog moeten houden voor de (deel)belangen hun medespelers.

De gemeente Amsterdam en Waternet werken aan het klimaatbestendig, groen en aantrekkelijk inrichten van de stad. Dit doen we samen met iedereen in de stad. Met het spelen van deze serious game wordt benadrukt hoe belangrijk samenwerking is om te komen tot een toekomstbestendige stad. Het spel kan op alle niveaus binnen het VO onderwijs worden ingezet. Na het spelen van het spel is een afsluitend gesprek met de leerlingen wenselijk. Hoe maak je nu een stad klimaat adaptief en wat is de kracht van samenwerking en wat zou je zelf kunnen bijdragen aan een klimaatadaptieve stad.

Het spel is goed te combineren met de inspiratiekaarten Klimaatadaptatie. 

Zou je spel willen spelen neem dan contact op met Lidy Zeinstra, lidy@anmec.nl

Meer info