Leren over klimaat

Leren over klimaatverandering = leren over de opwarming van de aarde, over fossiele brandstoffen en de geschiedenis van klimaatverandering maar ook over wat je kunt doen om meer klimaatverandering tegen te gaan. Het is een complex onderwerp waar bij verschillende belangen vaak tegen elkaar in gaan. Het is ook een onderwerp waarbij steeds meer mensen zich betrokken voelen. Ook kinderen en jongeren. Niet altijd zijn de geluiden over de toestant van de aarde postief. Soms kan dat wat we erover horen ons een machteloos of angstig gevoel geven. 

We willen kinderen, jongeren en hun leerkrachten en opvoeders de tools geven die hen vanuit nieuwsgierigheid laat onderzoeken wat klimaatverandering precies betekent en wat we ermee kunnen doen. Iedereen kan iets vanuit zijn of haar talent bijdragen zodat we samen op weg kunnen gaan naar een klimaatbestendige, duurzame stad en wereld.

 

"Het gaat ons allemaal aan" 

Hoe kun je dit onderwerp met kinderen in de klas of op de BSO bespreken? Wat voor activiteiten kun je doen of bij welke projecten of programma's kun je aansluiten?
Ik denk graag met je mee.

Méla

Plan een online adviesgesprek met mij in

 

Meer info