Groen Platform Amsterdam

Samen voor een groene, gezonde en duurzame stad

Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van (stedelijke en lokale) groene organisaties, initiatiefnemers, ondernemers en bewonersgroepen. Doel van het GPA is om kennis en inzichten te delen en daardoor de maatschappelijke betrokkenheid bij het groen in Amsterdam te versterken . Door onze gebundelde kennis en ervaring kunnen we de gemeente adviseren tijdens overleggen over groenbeleid van de stad. Ook initieert en begeleidt het GPA verschillende onderzoeken op het gebied van stedelijk groen.

Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich (gratis) aan te sluiten bij het GPA. Inmiddels hebben we een bereik van ca. 100.000 Amsterdammers (via de verschillende communicatiekanalen). Ook zijn er, ca. 10.000 (groene) Amsterdammers actief betrokken. Graag willen we deze groene beweging verder ontwikkelen en versterken. Samen werken we zo aan een groene, gezonde en duurzame stad met betrokken, bevlogen en trotse Amsterdammers! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lidy Zeinstra, lidy@anmec.nl

Onderzoek Groene Intenties Politieke Partijen 

Afgelopen week hebben verschillende mensen vanuit het Groen Platform Amsterdam zich gebogen over de verkiezingsprogramma’s van verschillende Amsterdamse politieke partijen.  In totaal doen 27 verschillende politieke partijen mee! Een hele klus om te uit te zoeken waar deze partijen nu voor staan en waarop je kan stemmen.  Het Groen Platform Amsterdam heeft 11 verschillende politieke partijprogramma’s  gescreend op wat zij schrijven over (buurt)groen, klimaat, verkeer, natuureducatie, stadslandbouw en volkstuinen. En dit hebben we weergegeven in het overzicht ‘Groene standpunten politieke partijen. Het overzicht is geen kieswijzer, maar een indicatie waar een politieke partij voor staan.

Hopelijk krijgen we een mooi groene gezonde gemeenteraad.


‘Groene standpunten politieke partijen'

Groen Platform Amsterdam bundelt inspraak op Groenvisie tot voorstel

Het GPA is de strategisch gesprekspartner voor de gemeente m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van de stedelijke Groenvisie. Onlangs is de concept Groenvisie vrijgegeven voor inspraak. Het GPA bundelde de krachten en schreef een inspraakvoorstel op basis van input van de aangesloten organisaties. Deze werden gevraagd om een reactie op hoofdlijnen op de Groenvisie. Uit alle feedback werd een advies geschreven en ingediend bij de gemeente. Ook individueel reageren op de Groenvisie blijft mogelijk, de inspraak periode loopt tot 25 juni.

Meer informatie hierover en de Concept Groenvisie 2050 zelf vind je hier.

De gebundelde inspraak namens leden van GPA vind je hier.

Het kernteam van het GPA bestaat uit:

  • Lidy Zeinstra (ANMEC; coördinator), lidy@anmec.nl
  • Paul de Dooij (Buurtgroen020.nl), groenambassadeur020@gmail.com
  • Lilian Voshaar (NMTzuid) Lilian@NMTzuid.nl
  • Jacqueline Rijken (Parkenoverleg), amsterdamseparken@gmail.com
  • Marinus de Jong (Ledencommissie Natuurmonumenten), marithea@xs4all.nl

Meer info