Groen Platform Amsterdam

Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van (stedelijke en lokale) groene organisaties, initiatiefnemers, ondernemers en bewonersgroepen. Doel van het GPA is om kennis en inzichten te delen en daardoor de maatschappelijke betrokkenheid bij het groen in Amsterdam te versterken . Door onze gebundelde kennis en ervaring kunnen we de gemeente adviseren tijdens overleggen over groenbeleid van de stad. Ook initieert en begeleidt het GPA verschillende onderzoeken op het gebied van stedelijk groen.

Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich (gratis) aan te sluiten bij het GPA. Inmiddels hebben we een bereik van ca. 100.000 Amsterdammers (via de verschillende communicatiekanalen). Ook zijn er, ca. 10.000 (groene) Amsterdammers actief betrokken. Graag willen we deze groene beweging verder ontwikkelen en versterken. Samen werken we zo aan een groene, gezonde en duurzame stad met betrokken, bevlogen en trotse Amsterdammers! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lidy Zeinstra, lidy@anmec.nl

Groen Platform Amsterdam wil inspraak op Groenvisie bundelen tot voorstel

 

Het GPA is de strategisch gesprekspartner voor de gemeente m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van de stedelijke Groenvisie. Onlangs is de concept Groenvisie vrijgegeven voor inspraak. Voor het bundelen van onze krachten zou het GPA graag een inspraakvoorstel willen schrijven op basis van input van de aangesloten organisaties. Om deze reden vragen we jullie om een reactie op hoofdlijnen op deze Groenvisie. (maximaal 1,5 A4tje). De reactie kan gestuurd worden naar een van de kernteamleden tot uiterlijk 1 juni. Daarna zal uit deze feedback een advies geschreven worden en ingediend bij de gemeente rond 16 juni. De inspraak periode is tot uiterlijk 25 juni. Uiteraard blijft het vrij om individueel te reageren op de Groenvisie

 

Meer informatie hierover en de Concept Groenvisie 2050 zelf vindt u op de volgende website:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050-leefbare-stad/

 

Het kernteam van het GPA bestaat uit:

  • Lidy Zeinstra (ANMEC; coördinator), lidy@anmec.nl
  • Paul de Dooij (Buurtgroen020.nl), groenambassadeur020@gmail.com
  • Lilian Voshaar (NMTzuid) Lilian@NMTzuid.nl
  • Jacqueline Rijken (Parkenoverleg), amsterdamseparken@gmail.com
  • Marinus de Jong (Ledencommissie Natuurmonumenten), marithea@xs4all.nl

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad