Algemene Voorwaarden

Op de producten en diensten van ANMEC zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing (versie 26-3-2019):

Lidmaatschap NatuurMEdiatheek
Lenen van materialen uit de NatuurMEdiatheek
Symposia en bijeenkomsten
Trainingen
Projecten
Gastlessen en excursies
Zadenpakketten

 

Lidmaatschap NatuurMEdiatheek

 • iedereen die woont, werkt of studeert in Amsterdam kan lid worden van de NatuurMEdiatheek en materialen lenen.
 • het huidige lidmaatschapstarief is vastgesteld op € 55,- per jaar; voor studenten: €15,-;
 • wanneer je materialen leent uit de NatuurMEdiatheek ben je automatisch lid en betaal je het voor jou geldende tarief;
 • lidmaatschappen zijn geldig van 1 september tot 1 september het jaar daarop;
 • lidmaatschappen afgesloten tussen 15 mei en 1 september lopen door tot 1 september het jaar daarop;
 • Amsterdamse kinderopvang organisaties lenen de eerste drie items kosteloos.
 • Amsterdamse basisscholen lenen in schooljaar 2019-2020 kosteloos via www.nmegids.nl/amsterdam;
 • zonder tegenbericht wordt je lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd en is vanaf dan maandelijks opzegbaar;
 • beëindigen van je lidmaatschap kan per mail of brief; je ontvangt hiervan een bevestiging;
 • ANMEC hanteert een opzegtermijn van 1 maand;

naar boven


Lenen van materialen uit de NatuurMEdiatheek

 • bij de eerste uitlening dien je een adreslegitimatie mee te nemen;
 • ANMEC kan je bij iedere uitlening vragen om legitimatie;
 • wanneer materialen defect of onvolledig worden teruggebracht, heeft ANMEC het recht deze te vervangen en de kosten daarvan bij jou in rekening te brengen;
 • door het tekenen van de uitleenbon verklaar je de geleende items in goede staat te hebben ontvangen;
 • merk je bij thuiskomst dat er mankementen zijn, dan kun je deze maximaal 48 uur na het afhalen van het materiaal, doch voor deze te hebben gebruikt, melden via 020-6225404 of natuurmediatheek@anmec.nl;
 • je dient de materialen uiterlijk op de laatste dag van de uitleenperiode van drie weken terug te brengen, deze datum staat vermeld op de uitleenbon;
 • je kunt uiterlijk twee werkdagen voor deze datum een verzoek tot verlenging van de uitleenperiode indienen voor maximaal 3 weken;
 • het materiaal is pas verlengd wanneer je hiervan een bevestiging hebt ontvangen;
 • per lidmaatschap mogen maximaal 30 items tegelijk worden geleend. Een lespakket of -kist telt voor 3 items; 
 • voor een individueel lidmaatschap of een studentenlidmaatschap geldt een maximum van 10 items tegelijk.

naar boven

Symposia en bijeenkomsten

 • je registreert je via anmec.nl voor de activiteit.
 • na registratie heb je 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos kunt annuleren. Daarna wordt je inschrijving definitief en kost annuleren geld. We hanteren de volgende tarieven:
 • annulering 4 tot 2 weken voor de start van de activiteit: 50% van de prijs.
 • annulering minder dan 2 weken voor de start van de activiteit of in geval van 'no show': 100% van de prijs.
 • indien er kosten verbonden zijn aan de activiteit, ontvang je drie weken voor aanvang een factuur.
 • bij verhindering mag je in overleg met de organisatie een vervanger van jouw inschrijving gebruik laten maken. 
 • wanneer voor aanvang van de activiteit de deelnamekosten niet voldaan zijn, houdt ANMEC zich het recht voor je de deelname aan de activiteit te ontzeggen.
 • wanneer door onvoldoende belangstelling, het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de accommodatie en/of om veiligheidsredenen de activiteit moet worden afgelast, worden geregistreerde deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Eventueel ontvangen deelnamegelden stort ANMEC binnen acht weken terug.
 • ANMEC maakt een deelnemerslijst op basis van de door deelnemers op het aanmeldformulier verstrekte gegevens (naam, organisatie). ANMEC mag deze deelnemerslijst uitdelen aan alle deelnemers. Enig bezwaar tegen verstrekking van (een) deel van jouw gegevens aan andere deelnemers maak je vooraf kenbaar bij de organisatie (minimaal 48u voor aanvang)
 • tijdens de activiteit gemaakt beeldmateriaal (foto's, video's) mag door ANMEC ingezet worden voor (online) publicatie doeleinden. Enig bezwaar hiertegen maak je vooraf kenbaar bij de organisatie.

naar boven


Trainingen en cursussen

 • ANMEC bevestigt de afspraken per mail of brief;
 • de daarin genoemde dag(en), tijdstip(pen) en eventuele kosten zijn leidend;
 • mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn, doet ANMEC haar uiterste best een vervanger te vinden;
 • wanneer dit niet lukt, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Je hebt in dat geval geen recht op een financiële tegemoetkoming;
 • je kunt tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos wijzigen of annuleren via anmec@anmec.nl. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail of brief;
 • wijzig of annuleer je je deelname tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de training, dan houdt ANMEC zich het recht voor om 50% van de deelnamekosten in rekening te brengen;
 • bij wijziging of annulering van afspraken binnen 2 weken, houdt ANMEC zich het recht voor om 100% van de deelnamekosten in rekening te brengen.
 • wanneer door onvoldoende belangstelling, het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de accommodatie en/of om veiligheidsredenen de training moet worden afgelast, worden geregistreerde deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Eventueel ontvangen deelnamegelden stort ANMEC binnen acht weken terug.
 • ANMEC maakt een deelnemerslijst op basis van de door deelnemers op het aanmeldformulier verstrekte gegevens (naam, organisatie). ANMEC mag deze deelnemerslijst uitdelen aan alle deelnemers. Enig bezwaar tegen verstrekking van (een) deel van jouw gegevens aan andere deelnemers maak je vooraf kenbaar bij de organisatie (minimaal 48u voor aanvang)
 • tijdens de activiteit gemaakt beeldmateriaal (foto's, video's) mag door ANMEC ingezet worden voor (online) publicatie doeleinden. Enig bezwaar hiertegen maak je vooraf kenbaar bij de organisatie.

naar boven

Projecten

 • ANMEC bevestigt de afspraken (voor gastlessen, excursies, informatiebijeenkomst) per mail of brief;
 • de daarin genoemde dag(en), tijdstip(pen) en eventuele kosten zijn leidend;
 • mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn, doet ANMEC haar uiterste best een vervanger te vinden;
 • wanneer dit niet lukt, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. U heeft in dat geval geen recht op een financiële tegemoetkoming;
 • u kunt gemaakte afspraken tot 4 weken voor aanvang van het project kosteloos wijzigen of annuleren. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail of brief;
 • wijzigt of annuleert u de gemaakte afspraken tussen de 1 en 4 weken voor de startdatum, dan houdt ANMEC zich het recht voor om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 300,- per groep;
 • bij wijziging of annulering van afspraken binnen 1 week voor de startdatum van het project, houdt ANMEC zich het recht voor om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 450,- per groep.
 • tijdens het project gemaakt beeldmateriaal (foto's, video's) mag door ANMEC ingezet worden voor (online) publicatie doeleinden. Enig bezwaar hiertegen maak je vooraf kenbaar bij de projectleider van ANMEC.

naar boven

Gastlessen en excursies

 • ANMEC bevestigt de afspraken die wij maken voor gastlessen en excursies per mail of brief;
 • de daarin genoemde dag(en), tijdstip(pen) en eventuele kosten zijn leidend;
 • mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn, doet ANMEC haar uiterste best een vervanger te vinden;
 • wanneer dit niet lukt, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. U heeft in dat geval geen recht op een financiële tegemoetkoming;
 • u kunt gemaakte afspraken tot 4 weken voor de startdatum kosteloos wijzigen of annuleren. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail of brief;
 • wijzigt of annuleert u de gemaakte afspraken tussen de 1 en 4 weken voor de startdatum houdt ANMEC zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 75,- per les of activiteit;
 • bij wijziging of annulering van afspraken binnen 1 week voor de afspraak, houdt ANMEC zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen tot een bedrag van € 150,- per les of activiteit.
 • tijdens de activiteit gemaakt beeldmateriaal (foto's, video's) mag door ANMEC ingezet worden voor (online) publicatie doeleinden. Enig bezwaar hiertegen maak je vooraf kenbaar bij ANMEC of de fotograaf.

naar boven

Zadenpakketten

 • ANMEC bevestigt uw bestelling per mail;
 • de daarin genoemde informatie is leidend;
 • tot en met de uiterste besteldatum kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail of brief;
 • bij annulering na de uiterste besteldatum houdt ANMEC zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen. Uw annulering wordt per mail bevestigd;
 • wanneer uw pakket(ten) niet binnen 10 werkdagen na de gecommuniceerde afhaaldatum zijn opgehaald, vervalt uw recht op deze pakketten. 
 • mocht de afhaaldatum onverhoopt wijzigen, dan ontvangt u hiervan bericht per mail;
 • in voorkomende gevallen heeft u geen recht op een financiële tegemoetkoming.
 • wanneer u ervoor kiest de pakketten te laten bezorgen, brengt ANMEC de verzendkosten bij u in rekening middels een factuur per mail.
 • ANMEC verstuurt het pakket naar het door u verstrekte adres, zoals vermeld in de bevestiging van uw bestelling.

naar boven