Voedsel in de stad >

Jong Leren Eten

Waar vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over gezonde en duurzame voeding voor kinderen van 0 - 18 jaar? En hoe maak je er een samenhangend en effectief programma van? Makelaars Annette de Vries en Hilda Akkermans bieden hierbij in heel Noord-Holland ondersteuning.

Jong Leren Eten zet in op een integraal programma van lessen over voeding, gecombineerd met leren in de praktijk: beleven met hoofd, hart en handen. We streven naar een duurzaam en sluitend netwerk van kinderopvang, scholen en lokale of regionale ondersteunende partijen waarin aandacht voor gezonde en duurzame voeding vanzelfsprekend op de agenda staat.

// Goed lokaal aanbod

De makelaars werken de komende jaren samen met de GGD, JOGG, NME-organisaties en andere aanbieders van educatieve activiteiten aan een goed aanbod voor scholen en kinderopvangorganisaties. Of het nu gaat om ondersteuning bij tuinieren, het bezoeken van een agrarisch bedrijf, het organiseren van een smaak- of kookles, advies over een groen en eetbaar speelplein, hulpmiddelen bij een gezond-eten-campagne en een gezonde schoolkantine, begeleiding bij inbedding van voedselonderwijs in het leerplan of het behalen van het vignet Voeding/Gezonde School: samen maken we het verhaal compleet. Daarbij staat de vraag van de doelgroep centraal.

// Activiteiten 2018

  • We starten het jaar met een impuls voor de leeftijd 0-4 jaar met Smakelijke Moestuinen. Samen met landelijke en lokale partners hopen we 150 kinderopvanglocaties en voorscholen te voorzien van een programma om spelenderwijs met peuters (en hun ouders en de begeleiders) groente te kweken, te proeven en te bereiden. Wil je hierin een ondersteunende rol vervullen en meer weten over hoe de organisatie in elkaar zit, download dan de Factsheet Smakelijke Moestuinen en neem contact op met de makelaars. 
  • We organiseren 4 regionale netwerkmiddagen om kennis, ervaring en contacten te delen en samen een concrete lokale ambitie voor voedseleducatie op te stellen. Onze eerste Netwerkmiddag Jong Leren Eten in oktober 2017 smaakt naar meer! (bekijk de lezing van Lector Duurzame Voedselvoorziening Frederike Praasterink en de impressie van de middag)
  • We verkennen richting 2019 de mogelijkheden om voedsel als rijke leeromgeving te versterken in het voortgezet onderwijs en MBO.
  • We zijn beschikbaar als vraagbaak over best-practises, onderzoek en achtergrond van voedseleducatie en helpen het onderwerp op de agenda te zetten.

 

// Netwerk Updates

Wil je op de hoogte blijven van voedseleducatie in Noord-Holland, meld je dan aan voor de updates die Annette en Hilda versturen. Kopij aanleveren voor de volgende update mag ook. Aanmelden voor Netwerk Updates

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ANMEC is host van de makelaars voor provincie Noord-Holland. Kijk voor actuele informatie over het landelijke programma op www.jonglereneten.nl.

Projecten

Waar vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over gezonde en duurzame voeding voor kinderen van 0 - 18 jaar? En hoe maak je er een...
Lees verder

Stadslandbouw groeit en bloeit De belangstelling voor stadslandbouw groeit, getuige ook jullie komst naar ons maandelijks Groen Café....
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Voedsel in de stad'

Educatief aanbod

Door het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen....
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Voedsel in de stad'