Voedsel in de stad >

Stadslandbouw in Amsterdam

Stadslandbouw groeit en bloeit
De belangstelling voor stadslandbouw groeit, getuige ook jullie komst naar ons maandelijks Groen Café. Verschillende initiatiefnemers komen langs voor informatie, advies en netwerk. Vaak gaat het om financiële informatie en welke communicatie effectief is. Tegelijkertijd worden er waardevolle contacten gelegd.

ANMEC maakt zich samen met stedelijke partners sterk voor voedseleducatie. Het programma Voedselwijs leert je bewust en verantwoord kiezen wat je eet of drinkt.

De gemeentelijke Agenda Groen toont het belang van stadslandbouw voor de gezondheid van Amsterdammers, de sociale samenhang in wijken en de economie van Amsterdam. De aandacht vanuit de maatschappij voor stadslandbouw en de gemeentelijke subsidieregeling voor Stadslandbouwinitiatieven-Voedselinitiatieven en Groen in de Buurt zorgt ervoor dat stadslandbouw in een fase van een zichzelf versterkend vliegwiel komt.

Samen zorgen we ervoor dat stadslandbouw groeit en bloeit. Help mee een sterk stedelijk netwerk op te bouwen, waarin we elkaar snel kunnen vinden. Kom langs bij ANMEC en deel jouw ervaring.

Voedsel van Amsterdamse bodem
Op 22 januari 2014 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met het document 'Voedsel en Amsterdam'. Hierin beschrijft het College van Burgemeesters en Wethouders de visie en agenda voor het thema voedsel in Amsterdam.
Er staat bijvoorbeeld in dat onze voedselconsumptie duurzamer kan door minder voedsel te verspillen en minder vlees en zuivel te consumeren. Het College streeft naar Amsterdam als gezonde, vitale stad met een duurzame en gezonde voedingsomgeving. Vijftien actiepunten zetten die ambitie kracht bij. Zo komt er een voedselinformatiepunt voor mensen die voedsel willen telen in de stad. Ook is er budget gereserveerd voor het ondersteunen van goede voedseleducatie voor scholen zoals het schooltuinwerk, boerderijeducatie en kooklessen.
Het document ´Voedsel en Amsterdam´ is opgesteld door de projectgroep Voedselvisie. ANMEC is een van de partijen die deelnam aan de projectgroep. We dachten mee over het stuk als geheel, en waren trekker voor het onderdeel ´Voedsel op school´.  We verzorgden samen met Foodcabinet een workshop op de netwerkbijeenkomst over de voedselvisie op 28 mei 2014 en namen deel aan een ambtswoninggesprek op dezelfde dag. Tijdens dat ambtswoning gesprek heeft ANMEC het belang van goede, integrale educatie over voedsel voor het voetlicht gebracht.
Begin 2017 is het platform Van Amsterdamse Bodem online gegaan, het in de voedselvisie genoemde voedselinformatiepunt. Van Amsterdamse Bodem is een trefpunt voor informatie en inspiratie over voedsel in en rondom Amsterdam. Ontdek hoe je een eigen project opstart, welk voedselinitiatief partners of vrijwilligers zoekt en waar het volgende voedselevenement plaatsvindt. Stedelijke partners waaronder ANMEC zijn betrokken bij de content via zitting in de Netwerkraad.

Handleiding Samenwerking voor groene buurtinitiatieven
Vanaf september 2016 onderzoekt Lisa Arkenbout welke methodes gebruikt worden door de buurtinitiatieven om buurtbewoners te betrekken bij het initiatief. Zij gaat samen met drie initiatiefnemers uit west, oost en zuidoost en met behulp van literatuur erachter komen wat werkt en welke verbeteringen bij hen doorgevoerd kunnen worden.
In 2017 ligt een handleiding klaar die ook voor andere (groen)initiatiefnemers van belang is, dus ook voor jou. Ben je geïnteresseerd, tijdens onze Groen Cafés houden we je op de hoogte van de vorderingen!

Stichting Eetbaar Amsterdam
Stichting Eetbaar Amsterdam wil de huidige stadslandbouwbeweging in Amsterdam verder brengen. Dat gebeurt door verbinding te leggen tussen de vele initiatieven en de zichtbaarheid, professionaliteit en het draagvlak van stadslandbouwinitiatieven vergroten. 

ANMEC heeft in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met Eetbaar Amsterdam gesloten.
De samenwerking heeft concreet vorm gekregen in:

  • educatieve bijdrage in programma's als moestuinieren
  • de ontwikkeling en bijdrage van kinderworkshops tijdens het Europe by People-festival in 2016
  • een gezamenlijke lobby om stadslandbouw een goede plek te geven in de voedselagenda van de gemeente Amsterdam
  • het in kaart brengen van bestaande initiatieven en het bevorderen van samenwerking door een interactieve website op te zetten.

Projecten

Waar vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over gezonde en duurzame voeding voor kinderen van 0 - 18 jaar? En hoe maak je er een...
Lees verder

Stadslandbouw groeit en bloeit De belangstelling voor stadslandbouw groeit, getuige ook jullie komst naar ons maandelijks Groen Café....
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Voedsel in de stad'

Educatief aanbod

Door het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen....
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Voedsel in de stad'