Leren in de stadsnatuur >

Kwaliteitstraject Schooltuinwerk

Het jaarrondprogramma
Al meer dan 90 jaar tuinieren Amsterdamse kinderen op schoolwerktuinen. De laatste jaren is het jaarrondprogramma de belangrijkste activiteit die wordt aangeboden: zo'n 6800 kinderen per jaar krijgen in groep 6/7 een jaar lang een eigen tuintje. Tijdens 25 lessen verbouwen en verwerken ze groenten en kruiden, kweken bloemen en leren hoe natuur en voedsel met elkaar samenhangen.

Streven naar kwaliteit
Om te garanderen dat alle scholen een gelijkwaardig en kwalitatief hoogwaardig aanbod krijgen dat ook goed en effectief is georganiseerd, zijn de toenmalige stadsdelen en ANMEC in 2010 gestart met een kwaliteitstraject.
Hiervoor zijn criteria geformuleerd waaraan de kwaliteit moet voldoen en 0-metingen uitgevoerd. Met schooltuinmedewerkers, leidinggevende en externe deskundigen is gekeken naar de kwaliteit van:
  • organisatie
  • jaarrondprogramma
  • medewerkers
  • coördinatie
  • schooltuincomplexen
In de periode tot december 2012 zijn door stadsdelen en ANMEC de eerste maatregelen doorgevoerd die de kwaliteit verbeteren en zijn voor een aantal onderdelen vervolgmetingen uitgevoerd.

De resultaten
Opvallende resultaten uit de metingen:
  • de organisatie scoorde bij de eerste meting in 2010 met 53% een ‘voldoende’, de vervolgmeting in 2012 scoorde met 71 % een ‘goed’
  • de klant (leerling en leerkracht) geeft aan dat het jaarrondprogramma goed is, experts geven het programma een voldoende 
  • de schooltuinen bieden een rijke en goede leeromgeving die door de medewerkers goed wordt benut
  • de grond op de schooltuinen is goed en ook de kwaliteit van de complexen scoren hoog.

Projecten

Waar vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over gezonde en duurzame voeding voor kinderen van 0 - 18 jaar? En hoe maak je er een...
Lees verder

Stadslandbouw groeit en bloeit De belangstelling voor stadslandbouw groeit, getuige ook jullie komst naar ons maandelijks Groen Café....
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Voedsel in de stad'

Educatief aanbod

Door het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen....
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Voedsel in de stad'