Natuurlijk spelen >

Drie case studies over waarde stadsgroen

Geplaatst op:

Drie case studies over waarde stadsgroen

Stadsgroen mogelijk meer waard dan woningbouw
We kregen positieve reacties op het onderzoek naar de economische waarde van stadsgroen, dat het Groen Platform Amsterdam via de Wetenschapswinkel liet uitvoeren door Wageningen Economic Research. Het resultaat geeft een gefundeerd inzicht in de waarde van het stadsgroen in Amsterdam en kan gebruikt worden voor een beleidsvisie om dit groen economisch duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen. Daarmee is het Groen Platform in staat om het belang, behoud en ontwikkeling van het stadsgroen op een constructieve wijze te vertalen naar de politiek en het publiek. 

In een drukke stad als Amsterdam is voor inwoners groen in hun omgeving belangrijk voor de leefbaarheid. Op basis van drie praktijkcases is de waarde van het Amsterdamse stadsgroen onderzocht, uitgaande van de zogenoemde TEEB-stad methodiek. Deze kosten-baten methodiek geeft inzicht in de economische waarde van groen in de stad en hebben we gebruikt om deze waarde te vergelijken met de waarde van woningbouw. 

Drie cases

De concrete uitwerking van de woningbouwplannen is nog onderwerp van discussie in de stad; het Rembrandtpark en Volkstuinpark Nieuw Vredelust vallen in het zoekgebied voor nieuwe woningbouwprojecten. Bij de casus Rembrandtpark is uitgegaan van een verdubbeling van de huidige negen woontorens, en de gevolgen daarvan voor het stadsgroen. De waarde van het groen dat verloren zou gaan, is dusdanig groot dat het de baten van de bouw van woontorens waarschijnlijk zal overstijgen.

Bij de casus Volkstuinpark Nieuw Vredelust verschilt het type baten van die van het Rembrandtpark. Vooral voedselproductie is met €1,2 miljoen een belangrijke batenpost. Echter, omdat uitzichtgroen in de huidige situatie ontbreekt, is de totale waarde aanzienlijk minder dan bij het Rembrandtpark. Door te bouwen met uitzicht op het Volkstuinpark creëer je die extra waarde wel. 

Tevens is er een casus doorgerekend waarbij buurtgroen is ontwikkeld in versteend gebied. Het betreft hier het scenario om van het Belgiëpleintje een postzegelpark te maken. Deze investering in groen heeft een dusdanig gunstig kosten-baten saldo dat het eigenlijk een zogenoemde no-regret maatregel is, zolang het de functie van publieke ruimte behoudt.

Noodzakelijk

Alle drie de cases laten zien dat de waarde van het groen in Amsterdam aanzienlijk is. In een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam wordt groen extra gewaardeerd. Voor de leefbaarheid van Amsterdam is het groen niet langer leuk maar noodzakelijk. De gemeente Amsterdam doet er daarmee verstandig aan om de waarde van het groen expliciet mee te nemen in besluitvorming, zoals de afweging waar, hoeveel woningen te bouwen.

Steun voor groene doeners

Groene initiatiefnemers zoals ANMEC, NMT-Zuid en IVN Amsterdam, verenigd in het Groen Platform Amsterdam, voelen zich gesteund door de uitkomsten van dit onderzoek. Zij roepen bewoners op de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken om hun eigen initiatieven en plannen te onderbouwen. 

Het onderzoek is te lezen op http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/534688

Projecten

Waar vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over gezonde en duurzame voeding voor kinderen van 0 - 18 jaar? En hoe maak je er een...
Lees verder

Stadslandbouw groeit en bloeit De belangstelling voor stadslandbouw groeit, getuige ook jullie komst naar ons maandelijks Groen Café....
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Voedsel in de stad'

Educatief aanbod

Door het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen....
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Voedsel in de stad'