Leren in de stadsnatuur >

Oogst Rekenen en Taal

Natuuronderwijs én taal- en rekenonderwijs
In Amsterdam is het schooltuinwerk een belangrijk onderdeel van het (natuur)onderwijs in groep 6 en 7. In een jaar gaan de leerlingen 25 keer naar de schooltuin toe voor praktische binnen- en buitenlessen. Behalve nuttig en goed, is het ook een grote tijdsinvestering. Tijd die ook gebruikt zou kunnen worden voor taal- en rekenonderwijs. Dankzij het project 'Oogst Rekenen en Taal' is dat niet langer een kwestie van kiezen. 

Aansluiten bij de praktijk van het onderwijs
ANMEC stelde in 2011 een projectgroep samen van leerkrachten, taal- en rekenexperts, schooltuinmedewerkers en eigen consulenten. De projectgroep onderzocht hoe het schooltuinwerk met wat aanpassingen beter aansluit op de taal- en rekenlessen op school en werkte die ideeën uit. Zij maakten:

  • een woordenlijst met eenvoudige uitleg van schooltuin begrippen
  • woordposters volgens de methode 'Met woorden in de weer'
  • concrete, korte rekenopdrachten uit de schooltuincontext voor in de klas
  • begrijpend lezen teksten voor bij het schooltuinboek.
Dit vroeg om een andere aanpak van de schooltuinlessen. ANMEC organiseerde daarom de gewenste bijscholing van schooltuinmedewerkers.

Hoe verder
Sinds 2013 werken alle schooltuinmedewerkers volgens de nieuwe aanpak. Voor alle scholen zijn de woordposters en de rekenwerkbladen beschikbaar.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'