Leren in de stadsnatuur >

Sarahs Wereld, groep 7/8

In de leskoffer Sarahs Wereld vind u een verhalend ontwerp over duurzaamheid. Sarah schrijft brieven, waarin ze vragen en opdrachten geeft aan de klas. De leerlingen zoeken voor Sarah uit hoe het staat met bedreigde diersoorten in de wereld, en hoe je die dieren kunt helpen. Daarna vertelt Sarah over haar wereldreis. De leerlingen volgen haar reis op de landkaart en zo ook de productiecyclus van een colablikje. Samen constateren ze dat een colablikje een zware ecologische rugzak heeft. Dan nodigt Sarah de klas uit voor haar verjaardagsfeestje. De klas moet bij de feest inkopen niet alleen letten op hoeveel geld iets kost, maar ook hoeveel natuureenheden (ecologische rugzak). Aan het eind van de les schrijven de leerlingen een brief terug aan Sarah, waarin ze vertellen wat ze geleerd hebben. Meer info is te vinden op www.sarahswereld.nl
Doelgroep

Basisonderwijs groep 7 t/m 8

Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'