Leren in de stadsnatuur >

Vogels: inspiratiepakket groep 1 en 2

Dit lespakket dient ter inspiratie bij het invulling geven aan het thema Vogels voor groep 1 en 2. Om het pakket bij jouw eigen klas te laten aansluiten, heb je keuze uit verschillende lesactiviteiten. Zo kun je een mooie NME-les of lessenserie samenstellen. Zoek verder onder vogels op onze website anmec.nl of op de nmegids.nl/amsterdam voor het reserveren van aanvullende producten zoals spelletjes, posters, opgezette vogels, vogelstempels, een doos met echt vogelsnavels, verschillende soorten vogeleieren, echte nesten en nog veel meer.
Natuurlijk kun je eigen materiaal gebruiken of zoeken om het thema helemaal te laten passen bij jouw klas.
 
USB-stick
De inhoud van de lesmap en overige materiaal zoals, posters, woordkaarten, links, filmpjes en PowerPoint-presentaties, zijn terug te vinden op een USB-stick. De materialen mogen worden aangepast voor eigen gebruik.
 
Indeling van de lesmap in dit inspiratiepakket
1 Theoretische verdieping voor de leerkracht
2 Inrichting rijke leeromgeving
3 Klassikale lessen
4 Aan de slag (practicum, werkbladen, spelletjes en coöperatieve lessen)
5 Een stapje verder
 
 
 
Doel
Leerdoelen
De leerdoelen zijn afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest. Met dit lespakket kun je werken aan de doelen:
Vogels algemeen
• De leerlingen weten wat een vogel is en kennen de volgende kenmerken van vogels:
  - de levenscyclus: van ei tot ei
  - veren en hun functie
  - snavels, snavelvormen en hun functie
• De leerlingen weten dat vogels een nest bouwen voor het warm houden van de eieren.
• De leerlingen weten hoe het broedproces van een vogel eruitziet en kunnen dit stap voor stap bijhouden.
• De leerlingen kunnen zelf de (stad)vogels helpen, thuis en op school.
• De leerlingen kunnen vogels in de schoolomgeving onderscheiden en herkennen aan uiterlijk en geluid.
• De leerlingen weten dat watervogels vette veren hebben als bescherming tegen het water, bijvoorbeeld de eend.
 
Trekvogels
• De leerlingen weten dat er in Nederland vogels komen om te broeden of te overwinteren.
 
Roofvogels
• De leerlingen weten dat roofvogels en uilen vlees- of aaseters zijn. Ze herkennen de vogels aan hun snavels en klauwen.
Doelgroep

Basisonderwijs groep 1 en 2

Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'