Leren in de stadsnatuur >

Bomen en struiken, groep 6 t/m 8

Uitgebreide leskist met handleiding, opdrachtkaarten en benodigde materialen als boomhoogte- en stamdiktemeters, zoekkaarten die samen een uitgewerkt programma vormen. De leerlingen maken een gebiedsbeschrijving van hun onderzoeksgebied, meten de stamdikte en de boomhoogte met speciale instrumenten en bekijken nauwkeurig de schors, bladeren en takken van verschillende bomen en struiken. Met deze kist leren kinderen bomen en struiken en hun plaats in de omgeving beter kennen en waarderen.

(Handleiding, werkbladen en opdrachtkaarten zijn ook te downloaden)
Doelgroep

Basisonderwijs groep 6 t/m 8

Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'