Leren in de stadsnatuur >

Bomen, groep 6 t/m 8

Het thema bomen kunt u in de klas en daarbuiten behandelen met behulp van de werkbladen en materialen in deze rugzakken. Voor elke bouw zijn er werkbladen om een boom nader te onderzoeken. Welke soort is het? Welke bijzonderheden zijn er aan de boom te ontdekken? Leerlingen in de bovenbouw bekijken de boom ook in relatie tot zijn omgeving. De lesmap bevat aanvullende lessuggesties voor creatieve activiteiten, puzzels, spelletjes, schrijfopdrachten en liedjes. Iedere rugzak bevat boeken, stamschijven, zoekkaarten, werkbladen, posters om zelf lessen of een project samen te stellen.
Met dit uitgewerkte pakket, kunt u direct aan de slag.
Doelgroep

Basisonderwijs groep 6 t/m 8

Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'