Leren in de stadsnatuur >

Wat zou jij doen met 2 miljoen voor Buurt Groen?

Geplaatst op:

Wat zou jij doen met 2 miljoen voor Buurt Groen?
Eind 2016 besloot de gemeente extra geld vrij te maken voor groene buurtinitiatieven en de ondersteuning daarvan. Het voortbestaan van Natuur- en Milieuteam Zuid is daarmee voor komend jaar gelukkig gegarandeerd en er zijn weer kansen voor nieuwe kleine groene projecten in de hele stad. Dat is geweldig, want groene buurtinitiatieven leveren veel op.

De groene uitstraling van de buurt wordt versterkt, het gevoel van verbondenheid met de straat of buurt neemt toe en kinderen komen in contact met de natuur. Vaak nodigt de aanleg van een geveltuintje uit tot een veelvoud van bijdragen en inspanningen van bewoners. Het is de investering waard. Maar voor het zover is... moeten soms heel wat hordes genomen worden. Hoe kunnen we dat makkelijker maken?

Groenplatform
Dat is één van de gespreksonderwerpen in het nieuw opgerichte Groen Platform waarin ANMEC participeert, samen met IVN, NMT-Zuid, Gezonde Stad, Parkenoverleg en andere groene organisaties en verenigingen in de stad. Het Groenplatform wil een gesprekspartner zijn voor de gemeente bij de vormgeving van groen- en ruimtelijk beleid in de stad en brengt daarbij waardevolle lokale kennis en praktijkervaring in. Deze organisaties hebben immers toegang tot een enorme groep groenbewuste Amsterdammers, met een schat aan ideeën en organisatiekracht.

Ideeën van groenbewuste Amsterdammers
Dit voorjaar gaan we met de gemeente aan tafel over thema's uit de Agenda Groen en het zou zo mooi zijn als we meteen een hele lijst aan goede bestaande en nieuwe ideeën hebben voor klein buurtgroen in de oude stadswijken. Dus mail ons jouw ideeën en vertel wat er volgens jou nodig is om dit op meer plekken in de stad te realiseren!

Of kom op de laatste dinsdag van de maand tussen 16 en 18 uur naar het Groen Café en bespreek je plannen live met ons en andere initiatiefnemers.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'