Natuurlijk spelen >

Toolkit Onderzoekend Leren

Kleuters horen te spelen. Het liefst de hele dag. Spelen is een prachtig proces van leren, proberen, vallen en weer opstaan. Voldoende uitdaging zou je zeggen. Toch lopen er altijd kinderen in je groep rond die extra uitdaging nodig hebben. Dit kunnen de oudste kinderen zijn, maar zeker ook kinderen met een versnelde ontwikkeling. Juist deze kinderen hebben uitdaging het hardst nodig.
Hoe daag je deze kinderen voldoende uit binnen spel?
Dit is de centrale vraag bij de ontwikkeling van KleuterLab geweest. De uitdaging is het activeren van het probleemoplossend en creatief denken van de kinderen. Door ze met een betekenisvolle probleemstelling uit te dagen tot onderzoek, worden ze geactiveerd om een oplossing te zoeken.

Wat is KleuterLab?
KleuterLab bestaat uit 50 thematische onderzoekskaarten waarbij problemen verhalenderwijs aangeboden worden. Betekenisvolle problemen waar kinderen hun tanden in willen zetten en oplossingen voor willen bedenken. Zo bouwen ze een beschut winterverblijf voor een egel en helpen ze de oma van Roodkapje met een wolvenalarm.
KleuterLab is opgebouwd volgens de fasen van onderzoekend leren.

Doel

KleuterLab heeft deze toolkit ontwikkeld om kleuters van 5 of 6 jaar spelenderwijs uit te dagen. De kit biedt ruimte voor onderzoek en nodigt uit tot verder nadenken door creativiteit en nieuwsgierigheid.

Doelgroep

Oudste kleuters en kinderen met een versnelde ontwikkeling

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'