Leren in de stadsnatuur >

Opgezette vogels

Veel mensen en kinderen zijn dol op vogels. Omdat je ze mag voeren, zoals koolmeesjes in de winter. Omdat ze stoer zijn, zoals uilen en roofvogels. Omdat ze bij Amsterdam horen, zoals de duiven op de Dam.
Maar om ze van dichtbij te bekijken, dat valt vaak niet mee.
De opgezette vogels die u bij ANMEC kunt lenen, blijven gelukkig wel heel rustig zitten.

Tip:
Reserveer ook verrekijkers en zoekkaarten en ga op zoek naar echte vogels bij u in de buurt. Wie ziet ze als eerste vliegen?

Te leen:

 • Aalscholver (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Aalscholver (volwassen) 1 beschikbaar
 • Alk 1 beschikbaar
 • Blauwe reiger 1 beschikbaar
 • Boomklever 2 beschikbaar
 • Brandgans 1 beschikbaar
 • Dodaars (mannetje) 1 beschikbaar
 • Duif: Holenduif 1 beschikbaar
 • Duif: Houtduif 2 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif 3 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif (rood) 3 beschikbaar
 • Duif: Turkse tortel 1 beschikbaar
 • Eekhoorn 4 beschikbaar
 • Eend: Bergeend 1 beschikbaar
 • Eend: Kuifeend (mannetje) 1 beschikbaar
 • Eend: Pul 2 beschikbaar
 • Eend: Slobeend (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (mannetje) 2 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (vrouwtje) 2 beschikbaar
 • Ekster 3 beschikbaar
 • Fazant (mannetje) 1 beschikbaar
 • Fazant (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Fuut (halfvolwassen) 1 beschikbaar
 • Fuut (volwassen) 1 beschikbaar
 • Gekraagde Roodstaart 2 beschikbaar
 • Gierzwaluw (los vliegend) 1 beschikbaar
 • Goudhaantje 1 beschikbaar
 • Goudvink (mannetje) 2 beschikbaar
 • Goudvink (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Graspieper 1 beschikbaar
 • Grauwe vliegenvanger 1 beschikbaar
 • Groenling 2 beschikbaar
 • Groene specht 2 beschikbaar
 • Grote bonte specht 2 beschikbaar
 • Grote stern 1 beschikbaar
 • Grote zaagbek 1 beschikbaar
 • Grutto 1 beschikbaar
 • Halsbandparkiet 1 beschikbaar
 • Houtsnip 1 beschikbaar
 • IJsvogel 1 beschikbaar
 • Jan van Gent (juv.) 1 beschikbaar
 • Kauw 3 beschikbaar
 • Keep (mannetje) 2 beschikbaar
 • Kemphaan (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kievit 2 beschikbaar
 • Kneu (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kneu (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Koperwiek 1 beschikbaar
 • Kramsvogel 1 beschikbaar
 • Kruisbek beschikbaar
 • Meerkoet 4 beschikbaar
 • Mees: Koolmees 4 beschikbaar
 • Mees: Matkopmees 2 beschikbaar
 • Mees: Pimpelmees 4 beschikbaar
 • Mees: Staartmees 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kleine Mantelmeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kokmeeuw 5 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Merel (jong) 1 beschikbaar
 • Merel (mannetje) 4 beschikbaar
 • Merel (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Middelste Zaagbek 1 beschikbaar
 • Mus: Huismus (mannetje) 4 beschikbaar
 • Mus: Huismus (vrouwtje) 4 beschikbaar
 • Mus: Ringmus 2 beschikbaar
 • Patrijs 1 beschikbaar
 • Pestvogel 1 beschikbaar
 • Pul (tamme gans) 4 beschikbaar
 • Roek 1 beschikbaar
 • Roerdomp 1 beschikbaar
 • Roodborstje 2 beschikbaar
 • Roodkeelduiker 1 beschikbaar
 • Roofvogel: Kiekendief, bruine (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Roofvogel: Sperwer (mannetje) 1 beschikbaar
 • Roofvogel: Torenvalk met wezel 1 beschikbaar
 • Scholekster 2 beschikbaar
 • Sijsje (mannetje) 1 beschikbaar
 • Spotvogel 1 beschikbaar
 • Spreeuw (winterkleed) 2 beschikbaar
 • Spreeuw (zomerkleed) 2 beschikbaar
 • Tureluur 1 beschikbaar
 • Uil: Kerkuil 1 beschikbaar
 • Uil: Ransuil 2 beschikbaar
 • Uil: Ransuil (kuiken) 1 beschikbaar
 • Uil: Steenuil 1 beschikbaar
 • Veldleeuwerik 3 beschikbaar
 • Vink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Vink (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Visdiefje 1 beschikbaar
 • Visdiefje (juv.) 1 beschikbaar
 • Vlaamse Gaai 2 beschikbaar
 • Waterhoen 4 beschikbaar
 • Waterhoen (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Waterral 1 beschikbaar
 • Watersnip 1 beschikbaar
 • Wulp 2 beschikbaar
 • Zanglijster 3 beschikbaar
 • Zeekoet 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Boerenzwaluw 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Huiszwaluw 1 beschikbaar
 • Zwarte Kraai 2 beschikbaar
 • Zwartkoptuinfluiter 1 beschikbaar


Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

NatuurMEdiatheek

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden.
Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden deze algemene voorwaarden

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'