Leren in de stadsnatuur >

Opgezette vogels

Veel mensen en kinderen zijn dol op vogels. Omdat je ze mag voeren, zoals koolmeesjes in de winter. Omdat ze stoer zijn, zoals uilen en roofvogels. Omdat ze bij Amsterdam horen, zoals de duiven op de Dam.
Maar om ze van dichtbij te bekijken, dat valt vaak niet mee.
De opgezette vogels die u bij ANMEC kunt lenen, blijven gelukkig wel heel rustig zitten.

Tip:
Reserveer ook verrekijkers en zoekkaarten en ga op zoek naar echte vogels bij u in de buurt. Wie ziet ze als eerste vliegen?

Te leen:

 • Blauwe reiger 2 beschikbaar
 • Boomklever 2 beschikbaar
 • Brandgans 1 beschikbaar
 • Dodaars (mannetje) 1 beschikbaar
 • Duif: Holenduif 1 beschikbaar
 • Duif: Houtduif 2 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif 3 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif (rood) 3 beschikbaar
 • Duif: Turkse tortel 1 beschikbaar
 • Eend: Bergeend 1 beschikbaar
 • Eend: Kuifeend (mannetje) 1 beschikbaar
 • Eend: Pul 2 beschikbaar
 • Eend: Slobeend (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (mannetje) 2 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (vrouwtje) 2 beschikbaar
 • Ekster 3 beschikbaar
 • Fazant (mannetje) 1 beschikbaar
 • Fazant (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Fuut (halfvolwassen) 1 beschikbaar
 • Fuut (volwassen) 1 beschikbaar
 • Gekraagde Roodstaart 1 beschikbaar
 • Gierzwaluw (vleugels wijd) 1 beschikbaar
 • Gierzwaluw 2 beschikbaar
 • Goudhaantje 1 beschikbaar
 • Goudvink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Graspieper 1 beschikbaar
 • Grauwe vliegenvanger 1 beschikbaar
 • Groenling 2 beschikbaar
 • Groene specht 2 beschikbaar
 • Grote bonte specht 1 beschikbaar
 • Grote zaagbek 1 beschikbaar
 • Halsbandparkiet 1 beschikbaar
 • Houtsnip 1 beschikbaar
 • IJsvogel 1 beschikbaar
 • Jan van Gent (juv.) 1 beschikbaar
 • Kauw 3 beschikbaar
 • Keep (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kievit 1 beschikbaar
 • Kneu (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kneu (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Koperwiek 1 beschikbaar
 • Kramsvogel 1 beschikbaar
 • Lepelaar 1 beschikbaar
 • Meerkoet 5 beschikbaar
 • Mees: Koolmees 2 beschikbaar
 • Mees: Matkopmees 2 beschikbaar
 • Mees: Pimpelmees 4 beschikbaar
 • Mees: Staartmees 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kleine Mantelmeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kokmeeuw 2 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Merel (jong) 1 beschikbaar
 • Merel (mannetje) 4 beschikbaar
 • Merel (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Middelste Zaagbek 1 beschikbaar
 • Mus: Huismus (mannetje) 5 beschikbaar
 • Mus: Huismus (vrouwtje) 5 beschikbaar
 • Mus: Ringmus 2 beschikbaar
 • Patrijs 1 beschikbaar
 • Pestvogel 1 beschikbaar
 • Pul (tamme gans) 3 beschikbaar
 • Roodborstje 1 beschikbaar
 • Roodkeelduiker 1 beschikbaar
 • Roofvogel: Sperwer (mannetje) 1 beschikbaar
 • Roofvogel: Torenvalk met wezel 1 beschikbaar
 • Scholekster 2 beschikbaar
 • Spotvogel 1 beschikbaar
 • Spreeuw 7 beschikbaar
 • Tureluur 1 beschikbaar
 • Uil: Kerkuil 2 beschikbaar
 • Uil: Ransuil 3 beschikbaar
 • Uil: Ransuil (kuiken) 1 beschikbaar
 • Uil: Steenuil 1 beschikbaar
 • Veldleeuwerik 2 beschikbaar
 • Vink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Vink (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Visdiefje 1 beschikbaar
 • Visdiefje (juv.) 1 beschikbaar
 • Vlaamse Gaai 2 beschikbaar
 • Waterhoen 4 beschikbaar
 • Waterhoen (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Waterral 1 beschikbaar
 • Watersnip 1 beschikbaar
 • Wulp 1 beschikbaar
 • Zanglijster 3 beschikbaar
 • Zwaluw: Boerenzwaluw 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Huiszwaluw 1 beschikbaar
 • Zwarte Kraai 3 beschikbaar
 • Zwartkoptuinfluiter 1 beschikbaar


Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'