Leren in de stadsnatuur >

NME-fonds, hoe gaat het met ...?

Geplaatst op:

NME-fonds, hoe gaat het met ...?

Prioriteren bij aquatisch saneren – een lessenserie voor bovenbouw VWO   

In het voorjaar van 2017 kregen zes kansrijke Amsterdamse initiatieven uit het jaarlijks NME-fonds van de gemeente Amsterdam een financieel steuntje in de rug om hun plannen te verwezenlijken. Hoe gaat het intussen met deze initiatieven? Het eerste project van dit jaar is de lessenserie voor het VWO waarbij de leerlingen experimenten doen met de larven van dansmuggen en vervuild sediment.

De aanvraag
Nienke Wieringa is biologiedocent op Het 4e Gymnasium én doet promotieonderzoek bij de UvA naar de invloed van vervuild sediment op organismen die in en op de bodem leven. Omdat zij docent is, is het betrekken van leerlingen bij het onderzoek onderdeel van het promotietraject. Voor het leerlingenproject worden op verschillende locaties in en buiten de stad sedimentmonsters verzameld. De leerlingen dragen zelf ook locaties aan waar ze onderzoek willen doen naar de vervuiling om de koppeling te maken met hun eigen leefomgeving. Met dit sediment doen zij een experiment met larven van de dansmug (Chironomus riparius). Er wordt een proefopstelling uitgewerkt die geschikt is voor op scholen.

Hoe gaat het?
De leerlingen van klas 4 hebben in november les gekregen over de onderwerpen van Nienke’s onderzoek die mooi pasten bij het hoofdstuk Ecologie en werkten toe naar het practicum. Omdat het werken met kleine larven best lastig is, hebben ze eerst een les 'geoefend'. Het echte onderzoek bestond uit een nieuw ontwikkelde test, die 96 uur duurt (4 dagen). De proef werd opgestart tijdens de biologielessen en de resultaten werden later in de week bekeken. De leerlingen moesten dus tijdens andere lessen even naar het lab komen om de gegevens te verzamelen. De hele school werd op deze manier betrokken bij dit project. Op dit moment is Nienke de data aan het verwerken en aan het kijken of de uitkomsten bruikbaar zijn voor de wetenschap.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'