Leren in de stadsnatuur >

NME fonds, hoe gaat het met...?

Geplaatst op:

NME fonds, hoe gaat het met...?

Vogelwoonplein, hoe maak je van jouw schoolplein een fijne woonplek voor vogels?

In het voorjaar van 2016 kregen zes kansrijke Amsterdamse initiatieven uit het jaarlijks NME-fonds van de gemeente Amsterdam een financieel steuntje in de rug om hun plannen te verwezenlijken. Hoe gaat het intussen met deze initiatieven? Het laatste project van de toekenningen uit 2016 is van de Vogelbescherming: Vogelwoonplein, hoe maak je van jouw schoolplein een fijne woonplek voor vogels?

De aanvraag
Vogelbescherming had al een succesvol educatieprogramma Beleef de Lente in de Klas, maar ze wilden méér leerkrachten en kinderen bereiken. Voor het NME-fonds hebben ze een bijdrage gevraagd om naast het bestaande lesmateriaal voor groep 7 en 8 ook materiaal te maken voor alle groepen in het basisonderwijs. Om zo het schoolplein geschikt te maken voor vogels. Het project is relevant voor Amsterdam vanwege de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen, zodat scholen ook echt de mogelijkheid hebben om hun schoolplein aan te passen.

Hoe gaat het?
Het project is net afgerond. Binnen het project zijn er twee type lessen ontwikkeld die elkaar aanvullen maar ook los van elkaar te gebruiken zijn:

  • doe-het-zelf-lessen die leerkrachten op eigen kracht kunnen uitvoeren
  • gastdocentenlessen die worden gegeven door NME-ers of vrijwilligers.


Het materiaal geeft uitvoer aan de inhoudelijke kerndoelen, maar ook aan 21-eeuwse vaardigheden zoals onderzoekend leren, ontwerpend leren, samenwerken en kritisch denken. Het ontwikkelde materiaal, zes lessen rond het thema 'Vogelwoonplein', werd getest bij zes pilotscholen, o.a. Nelson Mandela en As-Siddieq Noord. Mariska van der Leij van Vogelbescherming Nederland: "Tijdens de conceptontwikkeling van de lessen kregen we sterke signalen dat het naar buiten gaan met een klas voor veel leerkrachten drempelverhogend zou werken voor het gebruik van het materiaal. Daarom is er meer focus gekomen op binnen actief aan de slag gaan met vogelwoonwensen." Op basis van de feedback uit de pilot zijn de lessen verder aangescherpt.

Het materiaal komt in 2018 beschikbaar op de website van Vogelbescherming Nederland en in de NME-gids en zal door ANMEC toegevoegd worden aan de collectie van de NatuurMEdiatheek.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

NatuurMEdiatheek

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden.
Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden deze algemene voorwaarden

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'