Leren in de stadsnatuur >

NatuurWijs in Amsterdam

Leren over natuur in de natuur
NatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor basisscholen. De kinderen trekken een ochtend, een hele dag of drie keer een hele dag met een Natuurwijzer de natuur in. Ze gaan zelf de natuur ervaren en zelf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Het natuurgebied wordt daarbij ingezet als klaslokaal. Want leren over natuur doe je in de natuur.

Natuurwijs is anders

Kenmerkend voor NatuurWijs is:

  • de intensiteit van het programma: minimaal 1 dagdeel tot driedaags programma (veel NME-activiteiten gaan uit van activiteiten van 1 à 2 uur).
  • de locatie waar de activiteiten plaatsvinden: hoogwaardige natuur(speel)terreinen waar je van de paden af mag en de natuur actief kunt beleven (vs educatie in de directe schoolomgeving waar stadse invloeden groter zijn, of in parken waar minder mag).
  • de sterke pedagogische en didactische aanpak en de duidelijke structuur die geborgd wordt door een intensieve training.
  • dat het een sterk landelijk merk is.

Dit maakt Natuurwijs een waardevolle aanvulling op het palet van natuureducatie zoals dat nu al in en om veel steden wordt aangeboden.

Natuurwijs rond de grote steden

Stichting NatuurWijs is een project gestart om meer kinderen uit aandachtswijken de kans te geven deel te nemen aan NatuurWijs en wil daarbij optimaal samenwerken met de organisaties en mensen die al natuuronderwijs uitvoeren in de stad. Want NatuurWijs is nadrukkelijk geen vervanging van andere vormen van natuureducatie of NME die nu al worden aangeboden.

Samen maken we het waar
Bovendien maken vele handen lichter werk. Lokale kennis en betrokkenheid is belangrijk om NatuurWijs waar te maken. Voor Amsterdam heeft NatuurWijs daarom contact opgenomen met ANMEC. ANMEC ziet het belang van NatuurWijs in en waardeert het hoge ambitieniveau dat het programma uitstraalt. We zien het als een welkome aanvulling op het NME-aanbod in Amsterdam. Daarom werken we samen met NatuurWijs. Tegelijk zien we dat het realiseren van die hoge ambitie vraagt om de inzet en betrokkenheid van velen. Daarom betrekken we de NME-afdeling van de gemeente en de geïnteresseerde Amsterdamse NME-zzpers bij NatuurWijs in Amsterdam.

NatuurWijs in Amsterdam
In de zomer van 2015 heeft NatuurWijs de NatuurWijzer training aangeboden in Amsterdam, met als resultaat dat er nu twaalf Amstrerdamse NatuurWijzers klaar staan om klassen mee op pad te nemen. Scholen in aandachtswijken en/of met risico op achterstand kunnen dankzij een fonds 70% korting krijgen. Aanmelden voor NatuurWijs doe je via www.nmegids.nl/amsterdam.

Meer over Natuurwijs

NatuurWijs is in 2006 ontstaan uit een samenwerking tussen het Natuurcollege, Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht. Inmiddels is NatuurWijs een zelfstandige stichting die in heel Nederland NatuurWijsprogramma’s wil realiseren. Inmiddels gebeurt dat op vele locaties over heel Nederland verspreid, van Limburg tot de Wadden. Er zijn circa 75 actieve NatuurWijzers.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'

Meer weten?

Elena Francissen
Elena Francissen
Adviseur
020-6225404