Leren in de stadsnatuur >

Moestuinieren: Mostafa's moestuin (boek)

Het motto van dit boek is: 'Natuurlijk samenwerken in en om de stad'.

Dit boek wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de stadswijken. De nadruk ligt op vergroting van de samenwerking hiertoe tussen autochtone en allochtone wijkbewoners. De voorbeelden en uitgewerkte activiteiten concentreren zich op het groen en de groenvoorzieningen in de wijk, aan de stadsrand en in het buitengebied.

Doel

• het bevorderen van de integratie van allochtonen en autochtonen door samen te werken en samen te leren in de natuur
• het bevorderen van natuurbeleving en zorg voor de natuur door het realiseren van buurtgerichte tuincomplexen
• het stimuleren dat wijkbewoners structureel en in steeds ruimere context betrokken raken bij de natuur

Doelgroep

• instellingen voor opbouwwerk
• bewonersorganisaties in wijken
• stedelijke en regionale organisaties van allochtonen
• landelijke en provinciale steunpunten voor minderheden

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

NatuurMEdiatheek

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden.
Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden deze algemene voorwaarden

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'