Leren in de stadsnatuur >

Moestuinieren: Mostafa's moestuin (boek)

Het motto van dit boek is: 'Natuurlijk samenwerken in en om de stad'.

Dit boek wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de stadswijken. De nadruk ligt op vergroting van de samenwerking hiertoe tussen autochtone en allochtone wijkbewoners. De voorbeelden en uitgewerkte activiteiten concentreren zich op het groen en de groenvoorzieningen in de wijk, aan de stadsrand en in het buitengebied.

Doel

• het bevorderen van de integratie van allochtonen en autochtonen door samen te werken en samen te leren in de natuur
• het bevorderen van natuurbeleving en zorg voor de natuur door het realiseren van buurtgerichte tuincomplexen
• het stimuleren dat wijkbewoners structureel en in steeds ruimere context betrokken raken bij de natuur

Doelgroep

• instellingen voor opbouwwerk
• bewonersorganisaties in wijken
• stedelijke en regionale organisaties van allochtonen
• landelijke en provinciale steunpunten voor minderheden

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

De Grote Plantenjacht is een uitdagend en praktisch lespakket waarbij leerlingen de biodiversiteit rondom de school onderzoeken. Het wordt gratis...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'