Leren in de stadsnatuur >

Kwaliteitstraject buitenlessen

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van dit programma is het ondersteunen van leerkrachten bij het verzorgen van praktische NME lessen van goede kwaliteit die aansluiten bij het curriculum van de school en de landelijke kerndoelen.

Het team schooltuinen & NME werkt samen met diverse NME-locaties en -aanbieders om voor elke school dit aanbod binnen bereik te brengen. Kwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen voortzetten van dit programma. De Gemeente heeft ANMEC daarom gevraagd mede richting en inhoud te geven aan een kwaliteitstraject voor het NME-programma, zodat elke basisschool -ongeacht de locatie of NME-docent- een kwalitatief goed en gelijkwaardig programma kan krijgen.

ANMEC werkt daarvoor kwaliteitscriteria uit voor verschillende onderdelen en doet een 0-meting en adviezen voor verbetering. Het belangrijkste onderdeel van kwaliteit is de kwaliteit van de medewerkers die de lessen uitvoeren. In de eerste fase van dit kwaliteitstraject ligt de focus op de begeleide lessen in de directe schoolomgeving. Deze worden gegeven door diverse NME-docenten, in dienst van de gemeente of aangesloten bij het NME-zzp-ers collectief Ecokids.
In volgende fases van dit kwaliteitsproject volgen ook de lessen uit het basisaanbod die gegeven worden op de diverse NME-locaties in de stad.

Uit evaluaties van scholen blijkt dat het enthousiasme en de bevlogenheid de NME-docenten erg gewaardeerd wordt. Ook is het belangrijk dat lesgevers over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikken. In dit kader heeft ANMEC twee workshops georganiseerd om lesgevers de kans te geven deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

De 1e workshop richtte zich met name op de achtergrond van kwaliteit, leerinhouden en lesdoelen. Een succesvolle les is meer dan het volgen van een goed 'recept'. Het gaat er om de belangrijkste leerdoelen goed voor ogen te hebben en houden en op basis daarvan je programma af te stemmen op de groep die mee naar buiten gaat en de omgeving waar je de les geeft.
Tijdens de tweede workshop deelden we inzichten over hoe een kind leert en hoe je een kind kunt laten leren. Welke rollen jij als leerkracht hebt en in welke van die rollen je je sterk voelt. Workshopgever Nienke Kwikkel ging in op het expliciete directe instructie model en het stellen van vragen om voorkennis op te halen.

Naast workshops biedt ANMEC elke NME-docent van Ecokids een lesobservatie en feedback. Eén van onze consulenten gaat mee met een les in de schoolomgeving en observeert de les op verschillende punten, o.a. de voorbereiding, lesopbouw, leerdoelen, instructie, leeractiviteiten, natuurkennis en afronding.
Door aandacht te hebben voor en uit te wisselen over de verschillende factoren die het succes van een buitenles bepalen en de leeropbrengst vergroten, krijgt elke NME-docent de kans hierin te groeien. 

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'

Meer weten?

Elena Francissen
Elena Francissen
Adviseur
020-6225404