Leren in de stadsnatuur >

De schatkist van Eli Heimans

Een ware schatkist vol fossielen uit belangrijke geologische periodes, illustratief voor de ontwikkeling van het leven op aarde mét een bijbehorend boek waarin voor de hand liggende vragen beantwoord worden en een docentenhandleiding met suggesties voor vier lesopdrachten.

Fossielen
De fossielen in de kist komen uit de tijdperken Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon, Jura, Krijt, Tertiair (Eoceen en Mioceen) en Kwartair (Plioceen of Pleistoceen).

Boek
Per fossiel zijn de naam, de vindplaats, de ouderdom en enkele bijzonderheden aangegeven. De schatkist kan worden gebruikt ter ondersteuning van educatieve activiteiten bij de behandeling van de evolutie van het leven op aarde tijdens het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Kenozoïcum. Daartoe zijn van alle periodes van het leven op aarde reconstructietekeningen met onderschrift opgenomen, die gebaseerd zijn op de website www.geologievannederland.nl van Naturalis. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen, is dit ook gedaan voor de periodes waaruit er geen fossielen voor de schatkist beschikbaar waren.

Antwoord op basale fossielen vragen
Vermoedelijk worstelt menige potentiële gebruiker van de schatkist nog met belangrijke basale vragen waarop hij of zij geen antwoord weet. Daarom worden in het bijbehorende boek eerst die vragen beantwoord. Goede informatie over die basale vragen is ook te vinden op vele websites.

Docentenhandleiding en lesopdrachten
In de schatkist is ook een docentenhandleiding opgenomen, met didactische suggesties voor het gebruik van de schatkist. Op de bijgevoegde USB-stick staat niet alleen de digitale versie van dit boek, maar ook een bestand genaamd “suggesties voor de docenten”, met vier mogelijke lesopdrachten.

Doel

De schatkist kan worden gebruikt ter ondersteuning van educatieve activiteiten bij de behandeling van de evolutie van het leven op aarde tijdens het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Kenozoïcum.

Doelgroep

Voortgezet onderwijs - HAVO/VWO bovenbouw

Maar kan ook als 'ontdekdoos' gebruikt worden voor de onderbouw VMBO, HAVO/VWO met aangepaste opdrachten.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

NatuurMEdiatheek

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden.
Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden deze algemene voorwaarden

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'