Leren in de stadsnatuur >

De Grote Plantenjacht

De Grote Plantenjacht is een uitdagend en praktisch lespakket waarbij leerlingen de biodiversiteit rondom de school onderzoeken. Het wordt gratis verstrekt via Eco-Schools en is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze verzamelen & bestuderen natuurschatten en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvang je als school € 100,- om het actieplan van de leerlingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Iedere school in heel Nederland kan meedoen. Aanmelden verloopt via de website www.eco-schools.nl/de-grote-plantenjacht. Na aanmelding ontvang je een schoolcode om in te loggen en de lesmaterialen te downloaden.

Het lespakket bevat een serie van vijf lessen (van 30-60 min) voor leerlingen uit groep 5-6 (de 'avonturiers’) en 7-8 (de 'ontdekkers’) over biodiversiteit rond de school. De opzet is voor beide groepen hetzelfde, het niveau verschilt. Bekijk een preview van het complete lespakket. Voor het beste leereffect worden de lessen aansluitend op elkaar uitgevoerd, bijvoorbeeld gedurende een projectweek of verspreid over een langere periode.

Tip: gebruik dit lespakket voor je nieuwe groene schoolplein of bij het invullen van thema groen van Eco-Schools

Doel

Leerlingen onderzoeken de biodiversiteit en maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. 

Doelgroep

basisonderwijs groep 5/6 en 7/8

Beschikbaarheid

Gehele schooljaar (met voorkeur voor herfst en/of voorjaar)

Prijs Gratis voor scholen die zich aanmelden via eco-schools.nl

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'

Meer weten?

Elena Francissen
Elena Francissen
Adviseur
020-6225404