Leren in de stadsnatuur >

Vogels: braakballen pluizen

Wat zijn braakballen en wat kun je er mee doen?
Uilen en andere vogelsoorten (roofvogels, reigers, ...) eten muizen en andere prooidieren, waarvan ze de onverteerde resten uitbraken in de vorm van braakballen. Op plaatsen waar deze vogels regelmatig rusten ('roesten') kun je soms grote aantallen van deze braakballen vinden. Door ze uit te pluizen en de schedelresten op naam te brengen kom je erachter wat de vogel heeft gegeten.

 

Uilen en sommige andere roofvogels slikken hun prooi vaak in zijn geheel in. De stukjes die onverteerbaar zijn, blijven in de maag achter en worden na een tijdje weer uitgebraakt. Braakballen worden verzameld door kenners. Doordat de vogels verschillende prooien eten is de inhoud van een braakbal altijd weer een verrassing. Het kan zijn dat er kaakjes van meerdere muizen in een braakbal te vinden zijn of dat er allerlei verschillende botjes te vinden zijn maar geen goed herkenbare kaakjes

Doel

Leerlingen leren dat uilen en roofvogels hun voedsel niet helemaal kunnen verteren en dat ze braakballen produceren en uitbraken.
Leerlingen leren dat uilen en roofvogels verschillende prooidieren eten.
Leerlingen leren dat zij via een braakbal kunnen ontdekken welk prooidier(en) is gegeten.
Leerlingen leren wat een uil op het menu had, de verschillende soorten muizen zijn te bepalen door naar het gebit van een muis te bekijken.

Doelgroep

Leerlingen vanaf groep 3 voor primair onderwijs , voorgezet onderwijs en BSO.

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'