Leren in de stadsnatuur >

Biomimicry - vraag het de natuur!

De natuur beschikt over miljarden jaren aan innovatieve oplossingen, die voor de mens zo voor het oprapen zijn. Door af te kijken van de natuur kunnen mensen alledaagse problemen oplossen op een natuurlijke en duurzame manier. Dit spieken bij de natuur noemen we Biomimicry.

Deze leskist start met een aantal interessante voorbeelden van Biomimicry, zoals de klissen die als inspiratie voor het klittenband dienden en de snavel van de ijsvogel de inspiratiebron was voor de de neus van een hogesnelheidstrein. Daarna gaan de leerlingen in een drietal lessen aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend leren in de context van Biomimicry. Ze leren goed te kijken naar de kenmerken van planten en dieren in de directe schoolomgeving en deze in te zetten voor het bedenken van oplossingen voor de probleemstellingen. Naast het goed observeren, komt er dus ook een hoop creativiteit bij kijken.

Leerdoelen

  • De leerlingen kunnen een ontwerpcyclus doorlopen waarbij ze een oplossing ontwerpen, maken, testen en evalueren.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat biomimicry is en voorbeelden hiervan geven bij planten en dieren op het schoolplein.
  • De leerlingen kunnen oplossingen uit de natuur gebruiken om technische problemen op te lossen.
Doel

Leerlingen leren kenmerken van dieren en planten goed te onderzoeken en als inspiratiebron te gebruiken bij het ontwerpen van oplossingen op alledaagse problemen. 

Doelgroep

Basisonderwijs groep 5 t/m 8
Kinderopvang 8 t/m 12 jaar

Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder

Veel wilde dieren in Amsterdam laten zich niet eenvoudig zien. Ze leven 's nachts, verstoppen zich zodra ze mensen horen of zien of blijven niet...
Lees verder
Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'