Klimaat en energie >

Nieuw: lesmateriaal voor het Voortgezet Onderwijs

Geplaatst op:

Nieuw: lesmateriaal voor het Voortgezet Onderwijs

Leerling zelf aan de slag met oplossing voor hoosbui

Weten jij en je leerlingen wat je kunt doen om bij hoosbuien de wateroverlast in je buurt te beperken? En daarmee dus ook de schade? Een nieuw lesprogramma met een digitale kaart van de stad maakt het mogelijk om samen te ontdekken wat je hieraan kunt doen.
Het lesprogramma laat zien wat de weg van regenwater is en de digitale kaart geeft aan waar er in je omgeving al maatregelen zijn genomen zodat er geen wateroverlast op straat is. Maar ook waar het in je buurt nog beter kan. Een onderdeel van het lesprogramma is dat de leerling een adviesrapport schrijft met maatregelen om wateroverlast op een bepaalde plek in de buurt te voorkomen. En wie weet is het mogelijk om die maatregelen ook samen met de leerlingen uit te voeren.

Waarom dit lesprogramma?

Het klimaat verandert en we krijgen steeds meer te maken met hoosbuien. In de stad is veel steen en asfalt. Daardoor kan het overtollige water niet meer de bodem in. Het huidige rioleringsstelsel kan de hoeveelheid neerslag bij hoosbuien niet aan. Het aanpassen van het riool is kostbaar en pakt het probleem bij de kern niet aan. Daarom zijn andere ‘rainproof’ maatregelen noodzakelijk om droge voeten te houden. Iedereen kan een bijdrage leveren, en veel mensen willen dat ook maar weten niet hoe. Daarom heeft ANMEC, in opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht, het lesprogramma ‘Natuurlijk Rainproof‘ ontwikkeld. Dit programma is voor (onderbouw)leerlingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Kennis over dit onderwerp, ervaren van de gevolgen en actie tot verbetering komen allemaal aan bod!

Meteen aan de slag met dit thema? Het lesmateriaal Natuurlijk Rainproof kun je nu al gratis downloaden.

Pilot

We testen het lesprogramma de komende paar maanden uit. We kijken of het in de praktijk werkt en wat er eventueel aangepast moet worden zodat het nog beter aansluit op de beleving van de leerling.

Projecten

Waarom regent het zo hard en hoe voeren we al dat water af?De klimaatverandering zorgt voor warmere drogere zomers en steeds meer hoosbuien. Ook...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Klimaat & energie'

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Klimaat & energie'