Afval in de stad >

Afvalwijs

Amsterdam heeft de ambitie om in 2020 vijfenzestig procent van het afval te scheiden. Bovendien is het voor de leefbaarheid en volksgezondheid goed als het zwerfafval wordt aangepakt. 
Hiervoor is het nodig dat Amsterdammers verantwoordelijkheid nemen voor hun afval: geen afval op straat, goed afval scheiden en weten waarom dit belangrijk is.

ANMEC

  • adviseert bij het opstellen van educatieve programma's voor het onderwijs over afval. We hebben ervaring met het organiseren van projecten over zwerfafval en afval scheiden en recycling van e-waste, kleding en papier. 
  • ontsluit hier middelen voor via de NatuurMEdiatheek, zoals lesmaterialen over Plastic Soep, Papier recycling en grondstofkringlopen. We hebben ook zwerfafvalknijpers te leen.
  • kent aanbieders van afvaleducatie in Amsterdam en brengt scholen met hen in contact. 
  • participeert in de Leerkring Grondstoffen en Circulair van GDO.
  • Is accountmanager Afval op School voor Amsterdam. 
  • adviseert aanbieders van afvaleducatie bij het verhogen van de educatieve kwaliteit van hun aanbod.

Projecten

Amsterdam heeft de ambitie om in 2020 vijfenzestig procent van het afval te scheiden. Bovendien is het voor de leefbaarheid en volksgezondheid...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Afval in de stad'

NatuurMEdiatheek

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden.
Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden deze algemene voorwaarden

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Afval in de stad'

Meer weten?

Elena Francissen
Elena Francissen
Adviseur
020-6225404