Afval in de stad >

Aan de slag met afval - koffer en website

Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat leerlingen bewuster met afval leren omgaan. Ze breiden hun kennis uit over zwerfafval: het afval dat op straat en in de natuur belandt. Ze denken na over oorzaken en gevolgen van zwerfafval en worden zich bewust van hun eigen normen en waarden en gedrag. Ze denken na over hoe ze hun hoeveelheid afval kunnen beperken en hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen. Verder begrijpen ze dat afval als grondstof kan worden ingezet bij het maken van nieuwe producten.

'Aan de slag met afval' heeft ook een educatieve website met (interactief) lesmateriaal over het voorkomen en opruimen van zwerfafval én het scheiden en recyclen van afval. De site bevat gratis printbare werkbladen, digitale lessen, doe-opdrachten, spelletjes en veel inspiratie voor iedereen die het thema afval belangrijk vindt. Zowel voor een eenmalige les van een uurtje als voor meerdere lessen of zelfs een hele projectweek.

www.aandeslagmetafval.nl

Doel

De lesdoelen van de afvalkoffer:
- De leerlingen weten wat zwerfafval is, kunnen voorbeelden van zwerfafval noemen en ze kennen de oorzaken en gevolgen van zwerfafval.
- De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen normen en waarden met betrekking tot zwerf(afval) en bekijken hun daaruit voortkomende gedrag kritisch.
- De leerlingen leren een schone omgeving waarderen en dragen hier hun steentje bij door actief mee te doen aan opschoonacties.
- De leerlingen denken na over oplossingen hoe ze zwerf(afval) kunnen voorkomen en verminderen.
- De leerlingen weten dat afval vaak nog gerecycled of hergebruikt kan worden en zien het belang hiervan in.

Projecten

Amsterdam heeft de ambitie om in 2020 vijfenzestig procent van het afval te scheiden. Bovendien is het voor de leefbaarheid en volksgezondheid...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Afval in de stad'

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Afval in de stad'