Onze partners

In natuurspeeltuin Het Woeste Westen komen (stadse) kinderen in aanraking met de natuur en kunnen ze weer 'ouderwets' vrij spelen. Je kunt je er lekker uitleven met zand en water tussen riet en bosjes. ANMEC zet zich samen met Het Woeste Westen in voor meer en kwalitatief betere speelnatuur in Amsterdam, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, het opstellen van een manifest Speelnatuur en bijwonen van het Springzaadcafé.