Onze partners

Stichting Eetbaar Amsterdam, kortgezegd SEA, richt zich op het welzijn, rendement en de impact van stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam. Wat zijn bijvoorbeeld de werkelijke sociale, economische en ecologische waarden als alle neveneffecten worden meegeteld? SEA brengt kennis en vaardigheden in denken en doen.
Net als ANMEC. Zo hebben we samen aan tafel gezeten om invulling te gegeven aan het Voedsel Informatie Punt en hebben we drie maal een jaarrond moestuincursus georganiseerd en uitgevoerd.
De website van SEA wordt in 2016 vernieuwd.