Samenwerken met ANMEC

Wij bouwen aan een netwerk waarin we optimaal kennis kunnen delen en ontwikkelen. Wil je met ANMEC werken aan een duurzame stad? Dan gaan we graag met je in gesprek. 

Wij horen graag over jouw ideeën, projecten en activiteiten waarvoor wij onze expertise, netwerk slag- en innovatiekracht in kunnen zetten.

Bovendien zoeken wij partners die bij willen dragen aan de projecten zoals die al op onze site staan. We staan open voor inhoudelijke expertise, extra handen of locaties voor de uitvoering van activiteiten, ondersteuning in nature of geld, en manieren om onze activiteiten en projecten uit te dragen.

Onze partners

 • Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam: overheidsorganisaties, ontwerpbureaus, vastgoedeigenaren, ondernemers, buurtorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waarmee iedere organisatie op haar manier bijdraagt. Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof, want elke druppel telt.

  Op de website van Amsterdam Rainproof is inmiddels een schat aan informatie, contacten, inspirerende voorbeelden en tools te vinden.

  lees meer lees minder
 • Boerderijeducatie Amsterdam is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
  lees meer lees minder
 • De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en ‘fit for future’ te maken. Speerpunten zijn momenteel postzegelparkjes en dakgroen. Samen bouwen we aan een netwerk van groene bewonersinitiatieven waar mensen inspiratie, contacten en tips kunnen opdoen.
  lees meer lees minder
 • De Smaak te Pakken is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
  lees meer lees minder
 • De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van de vaak door de mens onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten die de stad bevolken. Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen. ANMEC draagt samen met andere partners bij aan het lesmateriaal bij De Wilde Stad in de klas.
  lees meer lees minder
 • Sinds 2009 werken de Diaconie van de Lutherse Kerk in Amsterdam en ANMEC samen. De Lutherse Diaconie wil helpen waar geen helpers zijn. Ons gedeelde belang is maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. De samenwerking resulteerde eerder al in het project Retourtje Water (over waterbesparing en belang van schoon drinkwater hier en in ontwikkelingslanden) en vindt nu zijn weg via het project Plek Onder de Zon.
  lees meer lees minder
 • Dit internationale keurmerk voor duurzame scholen is er voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De Eco-Schools methodiek is een leidraad, die helpt om duurzaamheid structureel in te bedden in school. ANMEC biedt scholen die het keurmerk willen behalen en behouden educatieve materialen en advies. Andersom ontsluiten wij graag de ervaringen van scholen met het Eco-schools keurmerk, zodat andere scholen die ook duurzamer willen worden hier hun voordeel mee kunnen doen.
  lees meer lees minder
 • Ecokids houdt zich net als ANMEC o.a. bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van NME-lessen en -activiteiten, zowel onderschools als naschools. Dit collectief van enthousiaste, gemotiveerde en ervaren zzp-ers is flexibel en divers. Ecokids werkt vanuit hun eigen visie mee aan ons doel: mensen betrekken bij een duurzame stad.
  lees meer lees minder
 • Stichting Eetbaar Amsterdam, kortgezegd SEA, richt zich op het welzijn, rendement en de impact van stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam. Wat zijn bijvoorbeeld de werkelijke sociale, economische en ecologische waarden als alle neveneffecten worden meegeteld? SEA brengt kennis en vaardigheden in denken en doen.
  Net als ANMEC. Zo hebben we samen aan tafel gezeten om invulling te gegeven aan het Voedsel Informatie Punt en hebben we drie maal een jaarrond moestuincursus georganiseerd en uitgevoerd.
  De website van SEA wordt in 2016 vernieuwd.
  lees meer lees minder
 • ANMEC werkt aan een veerkrachtig en leefbaar Amsterdam met veel groen. We dragen met diverse projecten bij aan de gemeentelijke agenda's Groen en Duurzaamheid en werken samen met het team Schooltuinen & NME.
  lees meer lees minder
 • GGD is met het Jump In - programma een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
  lees meer lees minder
 • Groen Cement slaat een brug tussen professionals in de kinderopvang en professionals op het gebied van natuur en milieu. Onze consulent Mirella Vierveijzer is Metselaar bij Groen Cement en daarmee dus één van de 150 vrijwilligers die kinderen met de natuur verbinden. Met ons project Kinderopvang Groen en Duurzaam bouwen wij mee aan een groene en gezonde toekomst voor de komende generaties.
  lees meer lees minder
 • Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, die zich richten op behoud en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam. Meer info

  lees meer lees minder
 • De landelijke database GroenGelinkt is er voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur, duurzaamheid en educatie. Dankzij GroenGelinkt zijn alle NME-organisaties, -activiteiten, -locaties en -leermiddelen in de regio Amsterdam vindbaar via de site van ANMEC (mits aangemeld in GroenGelinkt). ANMEC is ambassadeur van GroenGelinkt en heeft tevens zitting in de landelijke klankbordgroep.
  lees meer lees minder
 • In natuurspeeltuin Het Woeste Westen komen (stadse) kinderen in aanraking met de natuur en kunnen ze weer 'ouderwets' vrij spelen. Je kunt je er lekker uitleven met zand en water tussen riet en bosjes. ANMEC zet zich samen met Het Woeste Westen in voor meer en kwalitatief betere speelnatuur in Amsterdam, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, het opstellen van een manifest Speelnatuur en bijwonen van het Springzaadcafé.
  lees meer lees minder
 • De Hortus is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
  lees meer lees minder
 • IVN is een veelzijdige speler in het NME- en duurzaamheidseducatie werkveld, van grote landelijke projecten als Groen Dichterbij tot kleine lokale afdelingen en initiatieven. De samenwerking tussen ANMEC en IVN gaat ver terug en we weten elkaar goed te vinden - niet alleen omdat we buren in hetzelfde pand zijn! De huidige thema's waarover we contact hebben zijn onder andere Groene schoolpleinen, Grijs, groen en gelukkig en Groen Dichterbij. Sinds Veldwerk Nederland in december 2015 gefuseerd is met IVN werken we ook met onze partner voor Groene Kinderopvang onder één dak. ANMEC en IVN werken samen aan een concreet programma-aanbod voor de Amsterdamse kinderopvang. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een trainingsaanbod voor de dag-, buitenschoolse- en gastouder opvang. Daarnaast zijn er seizoenspakketten ontwikkeld en organiseren we samen werkbezoeken naar natuurrijke kinderopvanglocaties.
  lees meer lees minder
 • Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de landelijke beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Amsterdam baseerde daarop een eigen Amsterdamse aanpak. Met anderen in Amsterdam zetten wij ons in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.
  lees meer lees minder
 • Natuur- en Milieu-Educatie (NME) Amstelland-Meerlanden ondersteunt de doelstelling van de deelnemende gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Aalsmeer om zich duurzaam te ontwikkelen.
  ANMEC en NME Amstelland- en Meerlanden nemen beiden deel aan het netwerk GDO (Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling). Daarnaast werken wij samen binnen het project Plek onder de Zon.

  lees meer lees minder
 • lees meer lees minder
 • ANMEC draagt speelnatuur een warm hart toe en is daarom partner van Springzaad. Dit open netwerk ondersteunt ons in het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen in Amsterdam. Dit is bijvoorbeeld van grote waarde voor ons thema Natuurlijk spelen en het project Groene Schoolpleinen.
  lees meer lees minder
 • Agrarische Natuurvereniging Water, land en dijken is een van de partijen in het Voedselwijs collectief. Samen maken we ons hard voor goede en krachtige voedseleducatie in Amsterdam.
  lees meer lees minder