Waar staat ANMEC voor?

In ons strategisch beleidsplan hebben we onze koers en uitgangspunten voor de periode 2018-2022 beschreven: 

Onze missie is 'Duurzaamheid in het DNA van de jeugd in Amsterdam krijgen'.
Ons motto: It takes a village to raise a child!
In onze visie staat Educatie gericht op effect centraal.


Wat is ons vak?
Wij richten ons op het vertalen van actuele duurzaamheidsthema’s voor de jeugd van 0 tot 18 jaar, zodat ze hierover kunnen leren en het beleven.


Waar gaat het over?

  1. Klimaatverandering en duurzame energie
  2. Afval (reduceren en hergebruik)
  3. Gezond eten en duurzame voedselproductie
  4. Een ‘groene’ leefomgeving voor de jeugd


Waar zijn wij goed in?

  • ontwerpen en organiseren van effectieve educatieve programma’s
  • verzamelen en beschikbaar stellen van kennis, informatie en hulpmiddelen in onze NatuurMEdiatheek
  • adviseren en trainen in hoe je effectief educatie kunt verzorgen in de ANMEC Academie
  • verbinden en versterken van samenwerking (it takes a village...)


Voor wie doen we dat?
Wij willen de jeugd van 0 - 18 jaar bereiken. Daarom richten we ons vooral op mensen en organisaties die met jeugd werken, zoals scholen,  buurt- en kinderopvanginstellingen en maatschappelijke organisaties.


Hoe dan?
Onze koers en uitgangspunten staan beschreven in ons strategisch beleidsplan 2018-2022. Wat we daar in 2018 voor doen staat in ons jaarplan. Wat we eerder gedaan hebben staat in ons jaarrapport. Bekijk het ANMEC Jaarverslag 2018.pdf  .