Over ANMEC

Missie
ANMEC streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig.

Visie
Kernwaarden in die actieve betrokkenheid van mensen zijn: het op waarde schatten van de natuurlijke omgeving, zorg en verantwoordelijkheid willen dragen voor je keuzes (hier en nu, daar en later), handelen vanuit inzicht in grotere systemen, met het uitgangspunt dat iedereen in de eigen context kan bijdragen.

Wat wij doen
Wij verrijken de stadsbewoners met kennis, inzicht, ‘groene top-ervaringen’ en praktisch handelingsperspectief, zodat zij op eigen wijze kunnen bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige stad.

Wij ontwerpen daarvoor educatieve programma’s en wij adviseren, trainen en coachen begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. We stellen informatie en hulpmiddelen voor effectieve educatie beschikbaar en verbinden mensen en ideeën.

Dat doen wij samen met partners, in het bijzonder het onderwijs, de gemeente, maatschappelijke organisaties en de vele initiatiefrijke bewoners van Amsterdam.

Medewerkers
Bij ANMEC werken ongeveer 8 vaste medewerkers en een aantal vrijwilligers. Wij werken professioneel, actief en flexibel. Samen met onze kwaliteit om altijd open te staan voor nieuwe ideeën en kansen te benutten, geeft dit ons de basis om onze nieuwe ambities vorm te geven.

Geschiedenis
ANMEC vindt haar oorsprong in een fusie van de Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen (SAS) en de Amsterdamse Natuurhistorische Raad (ANR) in 1993. De eerste 20 jaar van haar bestaan stond Natuur en Milieu Educatie centraal en heette we het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum. In 2013 kozen we voor een verbreding van ons werk naar duurzaamheid en naar nieuwe doelgroepen. Om dat te markeren kozen we een nieuwe naam: ANMEC.

ANBI
Stichting ANMEC is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.