Duurzaam in bedrijf >

Workshop Natuur en Duurzaamheid

Geplaatst op:

Workshop Natuur en Duurzaamheid
Onlangs verzorgde ANMEC twee workshops Natuur en Duurzaamheid tijdens de jaarlijkse studiedag van kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld. De inhoud van de workshops kwam tot stand in overleg met De Kleine Wereld zelf en een leuke samenwerking tussen ANMEC en Bart de Koning van Natuur is een Feest. De ervaring van Bart met zijn programma 'Peuters in het Wild' kwam hierbij goed van pas.

Onder de noemer 'De Groene Wereld' focust De Kleine Wereld op natuur en duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en het aanbod voor de kinderen. Elke locatie heeft een of twee medewerkers die 'groene specialist' zijn en deze focus warm houden en voeden. Voor deze groene specialisten bood de workshop inspiratie voor activiteiten. We gingen ook in op overdracht aan kinderen, collega's en ouders.
  • Uit welke dingen die ik tegenkom in mijn dagelijkse omgeving haal ik inspiratie voor Natuur en Duurzaamheid?
  • Wat vind ik belangrijk aan groene- en duurzame activiteiten?
  • Hoe maak ik de dingen die ik belangrijk vind duidelijk?
Bart de Koning liet zien hoe met handpoppen en een 'wakker-word-stok' de aandacht van de kinderen gefocust kan worden op een onderwerp als zwerfafval. We ervaren op straat dat de stok met rammelend afval eraan de aandacht van voorbijgangers trekt en dat de handpoppen drempelverlagend werken om met mensen in gesprek te gaan. Bart: "Kinderen mogen uitleggen aan voorbijgangers dat dieren last hebben van het zwerfafval."

Bij een andere oefening, het verhalentouw, dagen we de deelnemers uit om niet alleen natuuractiviteiten te bedenken rondom een sprookje of prentenboek, maar ook duurzaamheid daar een plek in te geven. Met plezier presenteren zij hun verhalen en ideeën aan elkaar.

Wil jouw kinderopvangorganisatie ook meer met natuur en duurzaamheid of een training hierover op maat? Neem contact op met Elena Francissen.