VOORUITBLIK ADVISEURS - Bouwen aan het Amsterdam dat de jeugd verrijkt

Geplaatst op:

VOORUITBLIK ADVISEURS - Bouwen aan het Amsterdam dat de jeugd verrijkt

Onze adviseurs bewegen het meest van ons allemaal door Amsterdam op zoek naar manieren om de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie te versterken en te bestendigen voor toekomstige generaties. We vroegen hen waar ze in 2019 naar op zoek zijn, wat ze onderweg graag tegen zouden komen en waar ze zich dit jaar in vast zullen bijten. 

 

siteINGRID.jpg

Ingrid Brekelmans – Adviseert onder andere over algemene zaken en netwerk

 

Waar kijk je dit jaar ontzettend naar uit? Ik zie dat de innovatie NatuurMEdiatheek dit jaar zichtbaar en tastbaar worden. In 2018 hebben we veel tijd besteed aan innovatie collectie NMT, onze fysieke ruimte en inhoud ANMEC Academie. In 2019 wordt dit zichtbaar op onze locatie en op onze website die we gaan vernieuwen.

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? Als er nog meer inwoners van Amsterdam een steentje bijdragen zodat de actieve groep zich uitbreidt en de jeugd steeds vaker in aanraking komt en leert van goede voorbeelden.

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? Ik ga me hard maken dat onze kennis, ervaring en educatieve hulpmiddelen voor een grotere groep toegankelijk is en dat dit effect heeft.

 

siteANNETTE_SITE.jpg

Annette de Vries – Adviseert onder andere over voedseleducatie, NME en het delen van expertise

 

Waar kijk je dit jaar ontzettend naar uit? Ik kijk ontzettend uit naar het mee-organiseren van een tiental inspiratiebijeenkomsten onder de vlag van de ANMEC Academie, waarmee we al die mensen die zich inzetten voor natuur- en milieueducatie kunnen verrijken met nieuwe ideeën en contacten. Daarmee versterken we de 'vonk' die zij al hebben voor hun werk, we helpen hen (en zij helpen elkaar) actuele thema's en inzichten toe te passen. Samen vergroten we het bereik en de impact van NME.

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? Als gemeenschap zouden we geholpen kunnen zijn met een klein aantal eenvoudige en heldere principes voor effectieve educatie – ik heb ze nog niet direct paraat, maar er is literatuur en expertise genoeg en het zou mijn wens zijn om in en uit elke inspiratiebijeenkomst, project of training ook de belangrijkste werkende principes te benoemen en die op aantrekkelijke wijze te verspreiden.

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? Ik ga mij er persoonlijk hard (hart) voor maken, dat we steeds weer benoemen wat waarom werkt; positief, aantrekkelijk, praktisch toepasbaar en aansluitend bij de actuele vragen uit het veld. 

 

siteSHARYL.jpg

Sharyl van Harlingen – Adviseert onder andere over basisonderwijs, lesmateriaal en de Natuurmediatheek

 

Waar kijk je dit jaar ontzettend naar uit? Om onze klanten, onze doelgroep te inspireren met nog meer nieuwe lespakketten.

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? De directe omgeving van een kind, onze doelgroep is gebaat bij ondersteuning in de vorm van advies en kwalitatief goede leermiddelen om hun duurzame opvoeding/ onderwijs vorm te geven. Als we ons ook als gemeenschap meer en meer in willen zetten voor de verrijking van het kind met natuur en duurzaamheidseducatie, dan helpt het als we waar mogelijk de krachten ineenslaan. 

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? Dat we nu we die keus hebben gemaakt, ook echt blijven investeren in kwalitatief goede lespakketten qua tijd en geld.

 

siteMELA.png

Méla Krijger, adviseert onder andere over kinderopvang

 

Waar kijk je dit jaar ontzettend naar uit? Ik kijk heel erg uit naar het verbinden met mensen (groot en klein) vanuit mijn groene hart; echt contact maken, inspireren, raken en geraakt worden. Samen dingen doen en maken om de stad groener te maken en mens en natuur dichter tot elkaar te brengen.  

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? Kinderen staan steeds vaker op voor de aarde. Ze zijn kritisch en hebben goede ideeën. Echt naar hen luisteren en hen ook serieus laten meedenken en doen in Amsterdam is, denk ik, een belangrijke stap richting een duurzame, groene stad.

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? Ik ga goed kijken en luisteren wat kinderopvang nodig heeft om verder te vergroenen en verduurzamen qua gebouw/ruimte en op pedagogisch vlak. Van daaruit ga ik mogelijkheden creëren, projecten opzetten en materialen ontwikkelen die echt aansluiten, zinvol en bruikbaar zijn.

 

siteLIDY.jpg

Lidy Zeinstra, adviseert onder andere over stad, samenwerking en groen

 

Waar kijk je dit jaar ontzettend naar uit? Ik kijk erg naar uit om meer mensen te bereiken bij stedelijk groen, bewoners en mensen vanuit VO en vervolgopleidingen (MBO, HBO, WO) met als vertrekpunt, een positief beeld (niet het gaat erg slecht met de wereld, maar werken met groen en duurzaamheid maakt je blij)

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? De gemeenschap zou gebaat zijn bij een programma of een campagne bijvoorbeeld waarmee we naast het onderwijs ook andere doelgroepen die in contact staan met kinderen bereiken

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? innovatie, zoeken naar hoe we ons bereik kunnen vergroten. Maar ook hoe we het Voortgezet Onderwijs meer en meer gaan betrekken. Daarnaast blijf ik onderzoeken naar samenwerking met andere organisaties om als geheel meer de impact te vergroten. 

 

siteElena Francissen- klein.jpg

Elena Francissen, adviseert onder andere over basisonderwijs, groene schoolpleinen en duurzaamheid op school

 

Waar kijk je dan dit jaar ontzettend naar uit? Ik kijk er naar uit om samen met scholen de beweging naar nog meer duurzaamheid in het onderwijs te versterken, bijvoorbeeld via de pilot met de Wonderwel leerlijn en het Eco-schools programma.  

Waar zou het Amsterdam dat zich gezamenlijk inzet voor de verrijking van de jeugd door natuur en duurzaamheidseducatie heel erg mee geholpen zijn? De gemeenschap die zich inzet voor verrijking van de jeugd is gebaat bij onze projecten, adviezen en inspiratiesessies, bijvoorbeeld die over communicatie die in september gepland staat. En bijvoorbeeld met de aankomende workshops over het educatief gebruik van het groene schoolplein.

Waar ga je je persoonlijk hard voor maken dit jaar? Meer afvalscheiding en -reductie, bij ANMEC en in samenwerking met de scholen die deelnemen aan Afval op School. We zijn bijvoorbeeld aan het uitproberen of het GFE afval van ANMEC gefermenteerd kan worden met bokashi. Met onze ervaring kunnen we scholen weer beter helpen met hun afvaleducatie.