Voedsel in de stad >

Voedseleducatie in stad en land

Geplaatst op:

Voedseleducatie in stad en land
Voedsel en voedseleducatie staan weer hoger op de agenda in Amsterdam. Zo woonden wij in juni het ambstwoninggesprek met wethouder Choho bij over de voedselvisie en de vorderingen van de daaraan verbonden voedselagenda. Bewustwording en verbinding zijn duidelijk een thema. De gemeente heeft een 'Voedselpoort' in oprichting: een online platform om kennis en contacten te delen over voedsel-initiatieven en stadslandbouw.

Ook op landelijk niveau is er interesse in wat er in Amsterdam gebeurt. ANMEC werd uitgenodigd bij Economische Zaken door Roel van Raaij. Roel adviseert als secretaris van de regiegroep Duurzaam Door de staatssecretaris van EZ over voedseleducatie. Ambtenaren van diverse betrokken directies van ministeries EZ en VWS vonden het Amsterdamse programma Voedselwijs interessant omdat vanuit verschillende disciplines samen lokaal en ervaringsgericht onderwijs wordt geboden.
Zij vinden dit een essentiële aanvulling op grote landelijke campagnes als EU schoolfruit. Daarnaast waren zij geïnteresseerd in de resultaten van het VU onderzoek naar het effect van schooltuinwerk (en andere voedseleducatie) op de houding van kinderen naar groente.

De resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd door Coosje Dijkstra en Asia Sarti op het Oogstfeest / Voedselwijs Symposium op 8 juni. In het verslag van dit symposium is hun verhaal en een weergave van de andere plenaire sessies terug te lezen.

Al met al genoeg basis om de samenwerking rondom Voedselwijs komend jaar weer verder uit te bouwen.

Meer weten?

Annette de Vries
Annette de Vries
Makelaar Jong Leren Eten
020 - 622 54 04