NME-fonds: hoe gaat het?

Geplaatst op:

NME-fonds: hoe gaat het?

Afgelopen voorjaar kregen zes Amsterdamse kansrijke initiatieven een financieel steuntje in de rug uit het NME-fonds van de gemeente Amsterdam om hun plannen te verwezenlijken. Hoe gaat het intussen met deze initiatieven? Het eerste initiatief waarover wij berichten is van Suus & Abel Sustainable.

De aanvraag
Suus & Abel Sustainable wilde in de nieuwe woonwijk De Bongerd bewoners betrekken bij elkaar en bij duurzaamheid. De woningen in De Bongerd hebben energielabel A++ en duurzaamheid is op verschillende plekken in de wijk te ontdekken. Basisschool en kindcentrum IKC NoordRijk staat midden in deze wijk. 

Suus & Abel vroeg een bijdrage voor workshops over duurzame energie voor alle leerlingen van de school. "Als de kinderen spelenderwijs kennis bijgebracht wordt over duurzaamheid, dan zullen zij met enthousiasme als duurzame ambassadeurs van de nieuwe wijk kunnen optreden."

Hoe gaat het?

Alle 344 kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs kregen belevingsworkshops over energie: wat energie is en welke vormen van duurzame energie er zijn. Veel leerlingen op IKC NoordRijk kwamen uit andere wijken dan De Bongerd. Door de input van deze leerlingen kwam een veel grotere diversiteit in type woningen aan bod en werd het belang van duurzaamheid omgaan met energie voor het behoud van natuur en milieu eigenlijk nog veel duidelijker.

Na de workshops werkten de leerlingen aan het overdragen van hun nieuwe kennis, bijvoorbeeld aan ouders en buurtbewoners.  Elk op hun eigen manier verspreidden de leerlingen het inzicht dat duurzaam omgaan met energie belangrijk is voor natuur en milieu in de wijk.

Mira Vendrig van Suus & Abel: "De workshops hebben de samenhang tussen de bewoners in deze nieuwe wijk bevorderd en dat draagt bij aan een groter maatschappelijk- en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur en het milieu in de directe omgeving."