Duurzaam in bedrijf >

Word ook voor Eco-School

Geplaatst op:

Word ook voor Eco-School

Waarschijnlijk doet jouw school ook wel ‘iets’ aan duurzaamheid, incidenteel. Is het jullie droom om duurzaam denken en doen te verankeren in het DNA van leerlingen, docenten en de school als geheel? Dan is het programma Eco-Schools echt iets voor jullie: het helpt die droom realiseren. 

Aparte bakken voor waardevol afval, een communicatiecampagne over het sluiten van kringlopen, rekenen met cijfers over het energieverbruik van de school, kledingruilbeurzen en de verkoop van herbruikbare drinkflessen... zomaar een paar activiteiten op scholen die meedoen aan Eco-Schools. 

Goed nieuws: gemeente Amsterdams subsidieert scholen die werk maken van duurzaam onderwijs met Eco-Schools!

Student-led change: leerlingen centraal
Eco-Schools is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen centraal staan in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen.

Deelnemende scholen krijgen:

  • Eigen begeleider
  • Begeleidersbezoeken, inclusief workshops voor het Eco-team
  • Producten en materialen, zoals de Eco-scan, het werkboek, handleidingen en factsheets
  • Startbrief en startpakket
  • Helpdesk op afstand
  • Kennis en inspiratie: nieuwsbrief, kennisdagen en blogs
  • Audits en auditrapporten

En bij een goed rapport natuurlijk die felbegeerde Groene Vlag als beloning.

Begeleiding door ANMEC
ANMEC is enthousiast over de Eco-schools methodiek en vindt het een waardevol programma. Bij het doorlopen van het 7-stappen plan krijgt een school begeleiding en audits. Dit helpt de school om goede doelen voor zichzelf te stellen en deze te verwezenlijken. In samenwerking met Eco-schools Nederland mag ANMEC dez
e begeleiding aanbieden aan scholen in (regio) Amsterdam.

Vragen?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan via anmec@anmec.nl.