Impuls voor zeven NME-initiatieven

Geplaatst op:

Impuls voor zeven NME-initiatieven

Dit is alweer het dertiende jaar dat Amsterdamse NME initiatieven hun project konden laten financieren door het NME fonds van de gemeente Amsterdam. In 2018 zijn de volgende aanvragen goedgekeurd:

Help de bij te overleven - Stichting Beelease
In Noord wordt er gewerkt aan een 15 kilometer lang Bloemenlint. In een kweekkas worden waardplanten opgekweekt als werkervaringsproject van de afdeling Werk Participatie en Inkomen. Met het Damstede Technasium ontwerpen ze een klimaatcomputer voor het kweken van de planten. Dit project is voor het lesprogramma om de leerlingen voldoende kennis te geven.

Je eigen Paradijs: tuinlessen - De Tuin van JanMet dit project willen ze het bestaande lesprogramma uitbreiden en opschalen. Er wordt een nieuwe tuinles voor groep 7/8 gemaakt, een handleiding voor de lessen voor onder- en middenbouw en een werkboekje om de leerkracht te ondersteunen. Om dit organisatorisch goed te regelen zullen lesgevers worden opgeleid.

De Tropentuin - De Gezonde Stad
Op het depotdak van het Tropenmuseum zijn het KIT, HET SDG House en De Gezonde Stad een gemeenschappelijke moestuin aan het aanleggen. In dit project organiseren zij een workshopreeks "moestuinieren" voor de buurtbewoners en schoolkinderen.

Plastic Upcycling workshops - Groen Gemaal
Door workshops te geven aan groep 6 en 7 willen ze de kennis over de afvalproblematiek vergroten. Door een product met 3D-geprint gerecycled plastic wordt de bijdrage van de kinderen zichtbaar gemaakt voor anderen.

Hoe Duurzaam Leef jij? Bewustwordingscampagne - Anne Reinke & Anja Koelstra
Met deze campagne willen ze de bewoners in Zuid inspireren en enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In dit project starten ze met een expositie waar korte films en portretten worden getoond van buurtbewoners die nu al actief zijn. Verder willen ze netwerkbijeenkomsten organiseren en gastsprekers uitnodigen.

Groenproject Wijkclub GroenRijk NoordWest Amsterdam 2018 - Greenkids
De Natuurclub GroenRijk is ontstaan uit een samenwerking van verschillende organisaties in Noord. In dit voorstel willen zij 3 keer 10 lessen organiseren waarbij ze spelenderwijs, seizoensgerichte activiteiten organiseren, op basis van het Vreedzame School Principe. Daarbij werken ze aan een buurtmoestuin, een bloemenlint en een groen schoolplein.

Natuurcolleges in Nieuw West - Livi Landen
Met drie interactieve colleges willen zij bewoners informeren over de ecologie van verschillende diersoorten (bijen, vleermuizen en gierzwaluwen) zodat zij de omgeving groener en insectvriendelijker maken.