Voedsel in de stad >

Even voorstellen... Eveliene Butter

Geplaatst op:

Even voorstellen... Eveliene Butter
Toen Eveliene Butter contact met ons opnam volgde ze nog een minor 'Childhood in a Nordic Perspective' in Kopenhagen. Daar was ze veel langs geweest bij de natuurkinderopvang, leerde ze vooral veel over invloed van natuur op onderwijs en opvoeding en ontwierp ze zelf enkele activiteiten voor scholen. Bij ANMEC wilde ze daar graag meer mee doen in het kader van haar afstudeerstage aan de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam. Na mail-, facetime- en persoonlijk contact met onze consulenten kristalliseerde het idee om onderzoek te doen naar voedselkeuzes van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
 
Eveliene startte in februari met haar onderzoek. Ze heeft hiervoor literatuuronderzoek gedaan en vervolgens haar theorie getoetst bij een groep leerlingen van Het 4e Gymnasium door middel van het interviewen van een focusgroep. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat de primaire keuze voor de betrokken leerlingen voortkomt uit of ze het eten lekker vinden. Zo wordt de gezonde keuze in de schoolkantine vaak niet lekker gevonden en leidt het bezoek aan de supermarkt vaak tot de ongezonde keuze. De leerlingen gaven zelf aan dat les over gezond eten goed zou zijn: elke maand bij biologie of tijdens gym. Dat hoefde  geen aparte les te zijn. Opvallend was de constatering dat de ouders een grote invloed hadden, al vonden de jongeren dat zelf van niet.
 
Eveliene maakt op dit moment haar verslag af waarna ze een advies zal geven over op welke wijze ANMEC bij kan dragen aan wat scholen doen wat betreft  voedselkeuzes. Met die informatie kan ANMEC nieuwe instrumenten ontwikkelen waar de scholen mee aan de slag kunnen gaan. Het aanbod moet breed genoeg zijn zodat de scholen, afhankelijk van hun ambitie, zelf kunnen kiezen wat bij hen past.