Draagt ANMEC bij aan een gelukkig Amsterdam?

Geplaatst op:

Draagt ANMEC bij aan een gelukkig Amsterdam?

Column Ingrid Brekelmans - directeur

De Nederlandse jeugd behoort tot de gelukkigste van de wereld, bevestigde Gelukspsycholoog Jacqueline Boerefijn, tijdens onze eerste inspiratiesessie. Het is een geweldig gegeven waar we dit jaar weer met veel liefde een bijdrage aan willen leveren. Boerefijn, die ook actief is als biologiedocent, nam ons netwerk in deze sessie mee in een inspirerend en interactief betoog over het nut van geluk en hoe dat duurzaamheid kan versterken.

Uit haar lezing zijn mij een aantal zaken bijgebleven die ik wil delen: 1. de mogelijkheid om te leren is een belangrijke externe factor die bijdraagt aan geluk. 2. leefbaarheid van de omgeving is een kans om de kwaliteit van leven te vergroten.

De 'mogelijkheid tot zelf leren' en 'leefbaarheid' komen terug in ons nieuwe Strategisch plan ANMEC 2018 - 2022. Letterlijk staat er: 'ANMEC betrekt de jeugd en haar omgeving bij de duurzame ontwikkeling van de stad met onze kennis, ervaring, fysieke en virtuele educatieve hulpmiddelen.' En: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd leren en ervaren welke bijdrage zij zelf kunnen leveren.’

Educatie gericht op effect en het delen van kennis staat bij ons centraal. Dat is onze ‘corebusiness’. Jacqueline Boerefijn waarschuwde daarbij tijdens de sessie voor het ongewenste effect als een onderwerp te veel vanuit een negatieve of gevaarlijke invalshoek wordt aangevlogen. Bij enkel waarschuwen haakt de jeugd af. Geef de jeugd de mogelijkheid tot enthousiasme over het heden en geef ze handreikingen om met optimisme, hoop en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Op die manier versterken we het geluk van de jeugd en tevens het effect van onze educatie

Deze positieve insteek, die Jacqueline tijdens onze sessie kracht bijzette, zetten wij reeds in bij de innovatie van de ANMEC NatuurMEdiatheek en bij onze mooie nieuwe projecten waar we jullie in de komende tijd meer over zullen vertellen. Laat de jeugd leren en daag ze uit mee te denken over de duurzame uitdagingen in de stad!
 
Ingrid Brekelmans

Bekijk ons Strategisch plan ANMEC 2018 - 2022