Leren in de stadsnatuur >

Reserveren - Vogels: inspiratiepakket groep 6 t/m 8

Leerdoelen
 
De leerdoelen zijn afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest. Met dit lespakket kun je werken aan de doelen:
 
Vogels algemeen
• De leerlingen kennen de volgende kenmerken van vogels:
  - de levenscyclus: van ei tot ei
  - veren, rui en hun functie
  - snavels, snavelvormen en hun functie
• De leerlingen weten hoe vogels een nest bouwen en kunnen deze technieken zelf toepassen.
• De leerlingen weten dat de broed er bij verschillende vogels verschillend uitziet: verschillen in ei, nest, broedtijd en uitvliegtijd.
• De leerlingen weten wat ze zelf voor (stad)vogels kunnen doen, thuis en op school.
• De leerlingen kunnen vogels observeren, tellen en herkennen aan uiterlijk en geluid.
• De leerlingen weten dat vogels in verschillende biotopen leven en leggen het verband tussen de kenmerken van vogels en hun leefomgeving. Ze weten dat watervogels vette veren hebben als bescherming tegen het water.
 
Trekvogels
• De leerlingen weten dat trekvogels om verschillende redenen trekken: voortplanting, kou en voedsel.
• De leerlingen wat zomer- en wintergasten zijn en wat jaarvogels en standvogels zijn.
• De leerlingen dat vogels geringd worden voor onderzoek en dat de mens daardoor de trek goed kan voorspellen.
• De leerlingen kennen enkele routes van trekvogels en weten dat de klimaatverandering hier een rol in speelt.
 
Roofvogels
• De leerlingen weten dat roofvogels en uilen vlees- of aaseters zijn en daarmee aan de top van de voedselketen staan. Ze herkennen de vogels aan hun snavels, klauwen, silhouet en schedelvorm en leggen hierbij het verband met de jacht op prooi.
• De leerlingen kunnen door een braakbal te pluizen onderzoeken wat een roofvogel heeft gegeten.
 
Doelgroep

Basisonderwijs groep 6 t/m 8

Gegevens contactpersoon

* Verplichte velden

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com